Reisevaksiner og reiseråd

For en del reisemål er det behov for vaksiner før avreise. Du må bestille time for konsultasjon og vaksinering. Hvilke vaksiner du trenger vil bli avklart i konsultasjonen. Husk å ta med vaksinasjonskortet ditt hvis du har.

Du trenger ikke vaksine for følgende reisemål: Vest-Europa, Sør-Europa (utenom Tyrkia), Kanariøyene, Madeira, Australia (unntatt studenter og langstidsreisende), New Zealand, USA og Canada.

For studenter og andre med langt opphold kan det likevel være aktuelt med noen vaksiner til disse områdene.

Andre vaksiner

Vi tilbyr også vaksine mot skogflåttencefalitt som er en type hjernehinnebetennelse man kan få ved flåttbitt, og oppfriskningsvaksiner for voksne

Tuberkulosekontroll

Følgende grupper trenger tuberkulosekontroll:

  • Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge. Kontrollen er obligatorisk. Les her hvilke land dette gjelder.
  • Hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder.
  • Hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder.
  • Hvis du jobber både i Norge og utlandet over tid er det viktig at du tar tuberkulosekontroll regelmessig.

Les mer om hvilke grupper som skal ha kontroll og om lover og forskrifter

Konsultasjon og vaksinering

Ta kontakt med Vaksinasjons- og smittevernkontoret for å bestille time for konsultasjon og vaksinering.

Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonene og gjennom skolehelsetjenesten.

Du finner mer informasjon om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.