Trygghetsavdelingen kan du ringe når som helst på døgnet. Det er en forutsetning at den som vil ha plass, selv må ta kontakt. Det kreves ingen søknad.

Trygghetsavdelingen kan nås på telefon: 66 76 77 64 (75)

Adresse: 

Risenga bo- og omsorgssenter

Eddas vei 8

1386 Asker

For hvem?

Dette er et tilbud til eldre som er kommet i en vanskelig situasjon hjemme og som for kortere tid trenger å ha noen rundt seg. Målet med trygghetsavdelingen er å gi den trygghet, støtte og omsorg som trengs for igjen å mestre den daglige situasjonen hjemme. Om det er behov for det formidler trygghetsavdelingen ditt behov for hjelp i hjemmet til kommunen.

Kriteriene for trygghetsavdelingen er:

  • Du må være hjemmeboende i Asker kommune.
  • Du må til daglig klare deg selv.
  • Du føler at din livssituasjon er forandret.
  • Du må ringe selv.

I trygghetsavdelingen kan du være inntil 13 netter og det koster 184 kroner døgnet. Trygghetsavdelingen har 7 rom, alt etter pågang kan det være flere som deler rom.

Trygghetsavdelingen er en del av Risenga bo- og omsorgssenter og ligger i 1.etg. av sykehjemmet. Risenga eies av Asker kommune, men drives av Aleris AS.