Har du eller en du kjenner en kreftdiagnose?

Kort fortalt

Våre kreftkoordinatorer kan være samtalepartner for deg som er rammet av kreft og for pårørende. Kreftkoordinatorene gir råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering samt lindring og omsorg ved livets slutt.

Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvising eller søknad for å komme i kontakt med en kreftkoordinator.

Hva gjør en kreftkoordinator

En kreftkoordinator kan

  • være kontaktperson for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • komme på hjemmebesøk, ha samtale på kontoret og/eller ha telefonkontakt
  • bidra med råd, veiledning og informasjon i alle faser av sykdom og behandling, og med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for kreftsyke og pårørende
  • i samarbeid med andre tjenester bidra til at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling

Kreftkoordinatorene har oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienter og pårørende i kommunen, på sykehus og andre samarbeidspartnere.

Kom i kontakt med kreftkoordinator 

Du kan kontakte en kreftkoordinator på telefon eller e-post mandag-fredag mellom klokken 07.45 – 15.15.

E-post:

  • Karianne Utgaard Bøhn, telefon 469 45 910
  • Eli Marie Fossum, telefon 982 64 460

Mer informasjon om kreft

Behov for hjemmesykepleie?

Har du behov for hjemmesykepleie på grunn av kreftsykdommen din, kan du lese mer om hjemmesykepleie og hvordan du kan gå fram for å få tjenesten.

Behov for hjelpemidler?

Hvis du eller en av dine nærmeste har behov for å låne hjelpemidler for en bedre tilrettelegging i hjemmet, kan du ta kontakt med hjelpemiddeltjenesten.