Lever du med kreftsykdom eller er nær noen som gjør det?

Kort fortalt

Våre kreftkoordinatorer kan være samtalepartner både for deg som er rammet av kreft og for pårørende.

Kreftkoordinatorene gir råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering, samt lindring og omsorg ved livets slutt.

Hva gjør en kreftkoordinator

En kreftkoordinator bidrar med råd, veiledning og informasjon i alle faser av sykdom og behandling, og med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Kreftkoordinatoren bidrar til at du kan være mest mulig hjemme, selv om du måtte ha behov for avansert behandling.

Kom i kontakt med kreftkoordinator 

Både du som er rammet av kreftsykdom og pårørende kan oppsøke våre kreftkoordinatorer. Du kommer i kontakt med oss på telefon 982 64 460 eller e-post:

Mer informasjon om kreft

Behov for hjemmesykepleie?

Har du behov for hjemmesykepleie på grunn av kreftsykdommen din, kan du lese mer om hjemmesykepleie og hvordan du kan gå fram for å få tjenesten.

... eller hjelpemidler?

Hvis du eller en av dine nærmeste har behov for å låne hjelpemidler for en bedre tilrettelegging i hjemmet, kan du ta kontakt med hjelpemiddeltjenesten.