Legevakten i Røyken og Hurum

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.

Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.

For øyeblikkelig hjelp før kl. 15.00 på hverdager: Ring fastlegen din.

Hvis du ikke har fastlege, eller denne ikke er i forsvarlig reiseavstand, samt etter kl. 15.00 ring legevakten på 116 117.

Telefon
11 61 17
Besøksadresse
Bråsetveien 21 A
3440 Røyken
Vis i kart
Legevakten i Røyken og Hurum

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring 113
- ved akutt kritisk sykdom, eller ved  fare for liv og helse.

Ring 116 117 (felles nasjonalt legevaktnummer)
- når fastlegen eller dennes vikar ikke er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er tilstander der behovet for legehjelp ikke kan eller bør vente til time hos fastlegen eller neste dag, som akutt sykdom eller skade.

Om Bråset legevakt

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommune.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du ringe fastlegen din først i deres åpningstid.

Bråset legevakt har en lege på vakt i tidsrommet 16.00 - 08.00, og denne ene legen kan være opptatt med akutte hendelser eller være ute i sykebesøk. Legevakten henstiller derfor publikum om å først ringe 116 117 for hjelp med vurdering av behovet for legehjelp, og eventuelt få råd og anbefalte tiltak som kan iverksettes hjemme.

Behovet for helsehjelp vurderes etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og telefonråd.

Legevakten gir et ca- tidspunkt for oppmøte til de henvendelser som kan få dette. De fleste har det bedre med å vente hjemme til ledig tid hos legen fremfor på venterommet.Det er begrenset med plass på venterommet på grunn av smittevernshensyn, så det lønner det seg å ringe først for å få råd og videre tiltak fremfor å møte opp direkte uten å ringe på forhånd.

Døren inn til legevakten er per i dag låst som et ledd i smittevernstiltak i forhold til Covid-19, ring på klokken ved ankomst eller ring 116 117.

Klage

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp, eller om du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage.

Klagen kan sendes digitalt på en sikker måte via denne lenken,(krever innlogging), eller som brevpost til Asker kommune,
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken og merkes med "Klage legevakt".

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivningen.

Alle får svar med opplysning om videre klagerett.