Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spørsmål om korona? Ikke ring legevakten.

Har du spørsmål om korona, ber vi deg om å ringe Koronatelefonen 66 71 59 99

Her besvarer helsepersonell to spørsmål:

- Trenger jeg å ta koronaprøve?
- Trenger jeg å kontakte lege?

Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp. 

Se flere telefoner du kan ringe om korona
Legevakten i Røyken og Hurum

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.

Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.

For øyeblikkelig hjelp før kl. 15.00 på hverdager: Ring fastlegen din.

Hvis du ikke har fastlege, eller denne ikke er i forsvarlig reiseavstand, samt etter kl. 15.00 ring legevakten på 116 117.

Telefon
116 117
Besøksadresse
Bråsetveien 21 A
3440 Røyken
Vis i kart
Legevakten i Røyken og Hurum

Behov for øyeblikkelig hjelp:

Ring 113 ved akutt kritisk sykdom, eller ved  fare for liv og helse.


Ring 116 117 når fastlegen eller dennes vikar ikke er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Dette er tilstander der behov for legehjelp ikke kan eller bør vente til time hos fastlegen eller neste dag, slik som akutt sykdom eller skade.

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommune.
Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du ringe fastlegen din først åpningstiden.

Bråset legevakt har en lege på vakt i tidsrommet 16:00 - 08:00, og denne ene legen kan være opptatt med akutte hendelser eller være ute i sykebesøk.
Legevakten henstiller derfor publikum å ringe først 116 117 for hjelp med vurdering av sitt behov for legehjelp, og evt. hvilke råd og anbefalte tiltak som kan iverksettes hjemme.
Behovet for helsehjelp vurderes etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og telefonråd.

Ved Bråset legevakt gis det ca. tidspunkt for oppmøte til de henvendelser som kan få dette. De fleste har det bedre med å vente hjemme til ledig tid hos legen fremfor på venterommet.
Det er begrenset plass på venterommet på bakgrunn av smittevernshensyn.
Derfor lønner det seg å ringe først for råd og videre tiltak, fremfor direkte oppmøte.

Døren inn til legevakten er per i dag låst som et ledd i smittevernstiltak i forhold til Covid-19, ring på klokken ved ankomst eller 116117.