Har du behov for hjelp i en vanskelig eller utfordrende periode i livet ditt? Asker kommune tilbyr rask psykisk helsehjelp.

Mestringshuset er et forebyggende tilbud til deg over 18 år med mildere til moderate psykiske helseutfordringer eller avhengighet, og som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Når bør du be om hjelp?

Det kan være på tide å søke hjelp hvis du har plager som vedvarer over et par uker eller lengre, og som går utover trivsel, daglige gjøremål eller sosial og yrkesmessig fungering. Når problemene er vanskelig å takle på egenhånd kan det være lurt å ta kontakt med Mestringshuset.

Hva innebærer tilbudet?

Du kan få rask hjelp ved å ta direkte kontakt med oss. Vi gjør først en avklaring på telefonen om hva din problemstilling er, og du får informasjon om tilbudet hos oss som kan være:
• Veiledet selvhjelp
• Grupper/kurs
• Kortvarige individuelle samtaler  

Hva kan Mestringshuset hjelpe deg med?

Angst, depresjon, nedstemthet, avhengighet, vanskelige livshendelser, svekket livskvalitet, bekymringsfullt sykefravær, sorg, utbrenthet eller andre belastninger eller påkjenninger.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 476 88 239
Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30. Utover dette kan du legge igjen navn og telefonnummer på telefonsvareren eller i en epost så blir du kontaktet.
E-post: mestringshuset@asker.kommune.no 
Besøksadresse: Mestringshuset, Erteløkka 3, 1384 Asker

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp:

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller.