Du kan ta kontakt med miljørettet helsevern på e-post

E-post adressen er: D-HOHS.MiljorettetHelsevern-SN@asker.kommune.no