Har boligen eller virksomheten problemer med mus, rotter, maur, skjeggkre eller andre skadedyr? Da er det eiers ansvar å kartlegge og eventuelt bestille bekjempelse fra godkjent skadedyrfirma der det er nødvendig

Rotter

Forekomst av rotter skal alltid meldes til Vann- og avløpsetaten i kommunen på e-post: postmottak.asker.kommune@asker.kommune.no. Ved tilfeller av omfattende problemer vil kommunen legge ut rottegift i kloakksystemet.

Folkehelseinstituttets publikumstjeneste

Folkehelseinstituttet (FHI) har en generell nettbasert informasjonsportal om skadedyr, inkludert en skadedyrveileder som tar for seg 150 skadedyr.

FHI driver også en publikumstjeneste der de besvarer telefoner og e-post og gir veiledning i bekjempelse og forebygging. Veiledningen er gratis. Dessuten mottar de insekter tilsendt i post for artsbestemmelse til en mindre kostnad. Les mer om skadedyrtelefonen og artsbestemmelse på FHIs nettside.

Skadedyrbekjempelse og barn

I barnehager og skoler settes det ekstra krav til forsiktighet ved skadedyrbekjempelse. Barn er generelt mer sårbare ved eksponering overfor kjemiske bekjempningsmidler (pesticider) enn voksne, og barn tilbringer mye tid der. I tillegg er barn med for eksempel astma, hudsykdommer eller Downs syndrom mer utsatte enn andre barn.

Av forgiftningssaker som rapporteres til Giftinformasjonen, er det en stor overvekt av barn. Folkehelseinstituttet har en veileder i skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler, som tar for seg ulike problemstillinger rundt skadedyr. Den er tilgjengelig på nettsiden til FHI

Godkjente skadedyrbekjempere

Se lister over godkjente skadedyrbekjempere og gassingsledere på FHI sine nettsider. For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse i Norge må man ha godkjennelse. Godkjennelser gis av Folkehelseinstituttet etter gjeldende regler.