Er du plaget av støy fra byggeplasser i nabolaget og lurer på hva du kan gjøre med dette? Har du andre spørsmål om støy og hvilke regler som gjelder for dette?

Ta kontakt med kommuneingeniøren som jobber med miljørettet helsevern på telefon 66 76 84 60 eller 982 36 486, eller med Helseavdelingen på telefon 66 76 83 30.

Lover og forskrifter