Det er tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med arbeider langs fylkesveg 167 Røykenveien i tidsrommet uke 16 til og med august 2019.

De støyende arbeidene skal i følge utbygger foretas etappevis.

I vedtaket heter det blant annet at det: ".. gis det tillatelse til å gjennomføre støyende arbeider i uke 16 2018 til og med 31.8.2018 fra mandag
til fredag i tidsrommet 08.00 til 17.00 og 09.00 – 16.00 på lørdager."

Lover og forskrifter