Det er gitt tillatelse til å gjennomføre støyende arbeider i Båtbyggerlia 36 A frem til 1. april 2019.

I vedtaket heter det blant annet:

" ..det gis tillatelse til å gjennomføre støyende arbeider over den skjerpede grenseverdien frem til 31.08.2018 i tidsrommene kl. 08-17 mandag til fredag og kl. 09-14 lørdag, og fra 01.09.2018 til 01.04.2019 i tidsrommene kl. 08.00-19.00 mandag til fredag og kl. 09.00 - 16.00 lørdag."

Vedtaket er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern samt Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442.

Lover og forskrifter