Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Bergerveien 24, Peab AS

Det gis tillatelse til å bryte støygrensene i tidsrommet 1.8.19 til 27.3.20 i utbyggingen av Vestre Billingstad.

I vedtaksteksten oppgir søker at arbeidet vil bestå i:

  • Grunn- og pelarbeid. Sprengningsarbeider sorterer under politiet, så vi gir ikke merknader til den delen av søknaden
  • Oppføring av rekkehus, punkthus, garasje og blokker
  • Infrastrukturarbeider gjennom store deler av prosjektet
  • Bruk av mindre pelerigg som støyer mindre i de aktuelle områdene
  • Ved støy i lengre perioder vil det vurderes noen pauser på dagtid

Tillatelsen gis i tidsperioden mellom klokken 0800 og 1700, alle dager bortsett fra lørdager. Alle arbeider skal opphøre søndager og helligdager. Dersom det er tvil om øvrig arbeid utover denne perioden overholder 65dB, bør utbygger gjennomføre lydtrykkmålinger ved ulike aktiviteter for å få oversikt over støysituasjonen.

I løpet av perioden vil det forekomme noe sprenging. Kommunen forventer at utbygger sender ut spesialinformasjon til naboer i forkant av sprengningsarbeidet.

Vedtaksteksten kan leses i sin helhet her.