Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Billingstad Panorama

Billingstad Panorama, Tomtebakken 5 gis tillatelse til å overskride grensene i Støyretningslinje T-1442/16 i tidsrommet 11.11.19 – 8.5.2020.

Søker oppgir at arbeidet vil bestå i:

  • Sprengningsarbeider, pigging av fjell og lasting av sprengstein.
  • Sprengningsarbeidene sorterer under politiet, så vi gir ikke merknader til den delen av søknaden.
  • Fordi arbeidene vil foregå i lengre periode, over 6 mnd., må det oppføres for-slag til avbøtende tiltak som gjøres kjent for naboene.

Arbeidet skal pågå i et boligområde hvor det normalt er stille og rolig. Arbeidene vil trolig virke svært sjenerende på lokalbefolkningen og det vil i dette tilfelle være ekstra viktig med god informasjon om hva som skal skje og når dette vil finne sted.

Du kan lese søknaden i sin helhet her.