Det gis tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Bleikeråsen 227 i tidsrommet 15.8. 2019 – 1.10.2020.

Ifølge utbygger skal det blant annet utføres arbeider slik som pigging og sprengning av fjell for å få etablert grøfter og nytt fortau.

Normalt gis tillatelse til å utføre arbeid som overskrider grenseverdiene i tidsrommet 0700 til 1900 mandag til fredag og i tidsrommet 0900 – 1600 på lørdager i ordinære boligområder.

Vedtaksbrevet kan leses i sin helhet her.