Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Drammensbanen - Hvalstad stasjon

Det gis tillatelse til å overskride rådgivende grenseverdier i Støyretningslinje T-1442/16 som en forlengelse av støydispensasjon.

Etter en konkret helhetsvurdering er vilkårene er oppfylt. Det er lagt vekt på at støytiltak og informasjon innbyggerne er svært vesentlig. De vilkår som går frem av den første tillatelsen videreføres. Det er ingen endringer i vilkårene for dette.

Det gis herved tillatelse til å avvike bestemmelsene i Retningslinje for støy i arealplan-leggingen T-1442 hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern for ovennevnte arbeid 15.12.2019. Det gis ikke tillatelse til å utføre støyende arbeider på søn- og helligdager

Søknaden kan i sin helhet leses her.