Det er gitt tillatelse til å overskride støygrensene i Støyretningslinje T-1442/2016 for døgnkontinuerlig drift i tidsrommet 22.6 - 5.8 2019.

Det vises til søknad i forbindelse med rehabilitering i Lieråsen i det aktuelle tidsrommet.

Prosjektet har et grensesnitt mot et annet prosjekt i Asker og det er ønskelig at støysøknaden også omfatter aktivitetene i dette.

Vedtaksbrevet kan leses i sin helhet her.