Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Risenga ishall

Backe Stor-Oslo AS har fått tillatelse til å overskride støyretningslinje T-1442 i tidsrommet 1.10.2019 - 1.10.2021.

Søker oppgir at arbeidet vil bestå i:

  • Graving, pigging og peling. Sprengningsarbeider sorterer under politiet, så vi gir ikke merknader til den delen av søknaden
  • Fordi arbeidene vil foregå i lengre perioder gjennom to år må det oppføres forslag til avbøtende tiltak som gjøres kjent for naboene. Det vises til punkt 6 i utredningen til støykonsulentfirmaet.

Søknaden kan leses i sin helhet her.