Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vakås etappe 2, Jacob Neumanns vei

Det er gitt tillatelse til å utføre støyende arbeider i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløps-ledninger i hele Jacob Neumans vei og Greverud frem til Brusetkollen i tidsrommet 13.mai 2019 til 1.juli 2020.

I vedtaksbrevet heter det blant annet at berørte naboer skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders art og varighet med minst 14 dagers varsel.

Naboer som får sin helse alvorlig truet, dersom arbeidet gjennomføres slik søknaden beskriver, må få tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende arbeidene pågår.

Dersom det kommer berettigede klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelse av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake dispensasjonen med umiddelbar virkning.