Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Trenger du en verge?

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til å gjøre større beslutninger og at du har noen som kan ivareta interessene dine, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet.

Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. 

Du skal være med og bestemme hva vergemålet skal gå ut på og hvem som skal være verge. 

Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som er ansvarlig for vergemål.

Les mer om vergemål og hvordan du går fram for å søke