Verge opprettes for å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok.

Vergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ansvarlig for vergemål.