Dagrehabilitering på Bondi

Dagrehabilitering på Bondi er et tilbud til mennesker over 18 år med behov for tverrfaglig og planmessig oppfølging etter skade eller sykdom. Tilbudet omfatter oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør og sykepleier. Tjenesten er vedtaksbasert.

Hvem kan søke?

  • Du må bo eller oppholde deg i kommunen
  • Du må være med på å formulere målsetninger for rehabiliteringen
  • Du må ha et faglig begrunnet behov for rehabilitering på grunn av fysisk funksjonstap
  • Du må være motivert

Søknadsskjema finner du på Brukertorget sin nettside

Vi legger opp til både individuell- og gruppebehandling/trening og felles aktiviteter for å oppnå de mål du setter deg. Det er også mulighet for trening i vårt terapibasseng.

Kontakt

Telefon

66 76 85 22

Besøksadresse

Idunns vei 3
1386 Asker