Dagrehabilitering på Bondi

Dagrehabilitering er et tilbud til mennesker over 18 år med behov for tverrfaglig og planmessig oppfølging etter skade eller sykdom.

Rehabilitering etter skade og sykdom

Dersom du har motivasjon og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag, er vi teamet som kan hjelpe deg med å nå dine mål og ønsker.

Under rehabiliteringen på Dagrehabiliteringen bor du hjemme og får tilbud om transport.

Du kan få dagrehabilitering:

  • 2 dager i uken over 6 uker eller
  • 3 dager i uken over 8 uker

Hvilken type tilbud som blir riktig finner vi ut i felleskap i samarbeid med Brukertorget. Rehabiliteringen varer fra 10.00 til 14.00. Vi lager lunsj sammen og spiser klokken 11.30.

Hvem kan søke?

  • Du må bo eller oppholde deg i kommunen
  • Du må aktivt være med å formulere målsetningen for rehabiliteringen
  • Du må ha faglig begrunnet behov for rehabilitering på grunn av fysisk funksjonstap
  • Du må være motivert for en bedre hverdag

Du kan søke om rehabilitering på dagtid ved å fylle ut søknadsskjema og sende til Brukertorget. Helseopplysninger fra lege må også legges ved. 

Plan for rehabiliteringen

Velkomst- og målsamtale

På din første dag snakker vi om dine ønsker for oppholdet og det som er viktig for deg. Sammen definerer vi dine mål og skreddersyr innholdet i din oppfølging. Du får også møte din primærkontakt.

Midtveissamtale

Halvveis i oppfølgingen evaluerer vi sammen fremgangen og opplegget så langt.

Avslutningssamtale

På slutten av oppfølgingen evaluerer vi opplegget og kartlegger din vei videre. Vi planlegger konkrete tiltak slik at din rehabiliteringsprosess kan fortsette på en trygg og forutsigbar måte.

Hvem er vi på dagrehabiliteringen?

Vi jobber tverrfaglig og teamet rundt deg vil bli tilpasset dine mål og behov. Vi har ergoterapeut, aktivitør, fysioterapeuter og sykepleier. Vi legger opp til både individuell- og gruppebehandling/trening og felles aktiviteter for å oppnå de mål du setter deg. Det er også mulighet for trening i vårt terapibasseng.

Vårt mål er at du i løpet av oppholdet her hos oss er på god vei videre i din prosess samtidig som du har fått motivasjon og trygghet til å bruke dine ressurser videre og mestre utfordringer i hverdagen.

Kontakt

Telefon

66 76 85 22

Besøksadresse

Idunns vei 3
1386 Asker

Velkommen til dagrehabiliteringen!

Croquet Benpress Basseng Gitar Hall Mat Slynge