Barn og unge med funksjonsnedsettelse kan få hjelp fra en ergoterapeut. Hjelpen kan omfatte tilrettelegging i hjemmet, barnehagen og skolen, men også i lek, målrettet aktivitet og trening.

Ergoterapeuten foretar funksjonsvurdering og finner tiltak som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse til å fungere så godt som mulig ut fra deres forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet hos barnet.

Ergoterapeutene bistår med:

  • veiledning i forhold til tilgjengelighet under byggetekniske endringer av private boliger, og i offentlige bygg som barnehage og skole.
  • tilrettelegging, rådgivning, veiledning eller formidling av tekniske hjelpemidler.

Ergoterapeutene jobber tverrfaglig med flere andre faggrupper; blant annet fysioterapeut, helsesykepleier, PP-rådgiver, spesialpedagog og familiekonsulent.

Foreldre/ foresatte eller fagpersoner kan henvende seg til ergoterapitjenesten i Barne- og familieenheten.

Bistand fra ergoterapeut er gratis.