Ergoterapeuter bistår mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapeuten kan bistå med:

  • kartlegging av funksjoner
  • trening i daglige gjøremål eller andre ferdigheter
  • tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
  • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage og skole og på arbeidsplass
  • veiledning, informasjon og undervisning
  • tilrettelegging og rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging
  • innspill til kommunale planer og byggesaker om universell utforming

Kontaktinformasjon

Telefon: 911 66 618 (hverdager kl 08.30 - 11.30 og kl 12.30 - 14.00) 
E-post: postmottak.ergoterapi.voksne@asker.kommune.no
Besøksadresse: Idunns vei 1, 1386 Asker

Funksjonshemmede og familier som har et medlem med funksjonsnedsettelse kan henvende seg for råd og veiledning for tilrettelegging av bolig til Boligtilpasningsgruppa.