Boligtilpasningsgruppa i Asker kommune er et lavterskeltilbud hvor målet er samordnet saksgang og bedre tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Gruppa er tverrfaglig sammensatt og gir råd og veiledning om funksjonalitet i bolig, muligheter for ombygging, bruk av tekniske hjelpemidler og økonomiske støtteordninger.

Målgruppe:

Voksne og barn med funksjonsnedsettelse og deres familier med behov for tilrettelegging av bolig.. Gruppa er også tilgjengelig for andre fagpersoner i kommunen.

Organisering:

Boligtilpasningsgruppa hører inn under Samfunnshelse og integrering, Avdeling opptrening og rehabilitering. Gruppa består av:

Vigdis Haugen Aae, leder
Ergoterapeut for voksne. Avdeling opptrening og rehabilitering

Christina L. Sanderlien
Ergoterapeut for barn og unge. Barne- og familieenheten 

Helene Strande
Rådgiver. Bolig, økonomi og koordinering (BØK) 

Tor Bjørnstadjordet og Stian Sørlie
Byggeteknisk kompetanse. Eiendomsdrift og forvaltning

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med oss dersom du er funksjonshemmet eller har et funksjonshemmet familiemedlem og trenger å få tilpasset boligen bedre:

Vigdis Haugen Aae (ergoterapeut)
Telefon: 66 76 84 21
E-post: vigdis.haugen.aae@asker.kommune.no

Helene Strande (rådgiver)
Telefon: 66 76 82 89 
E-post: helene.strande@asker.kommune.no