Valgene du tar i dag for din fysiske, psykiske og sosiale helse har mye å si for din livskvalitet i framtiden.

Du er velkommen til å ta kontakt med Forebyggende team HVR for gode råd, praktisk veiledning og oppfølging. 

Det kan for eksempel dreie seg om hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende.

Kontaktinformasjon

Forebyggende team HVR telefon: 94 87 53 63 / 90 21 16 59/ 911 66 618.

Forebyggende team HVR tilbyr:

  • Tilrettelagt trening, kalt hverdagsrehabilitering. Dette er et tilbud for deg som ønsker å mestre daglige gjøremål og sosiale aktiviteter som er viktige for deg. 
  • Veiledning og igangsettelse av tiltak knyttet til din fysiske, psykiske eller sosiale helse.
  • Forebyggende hjemmebesøk  til kommunens 80-, 85- og 90-åringer. 

Hvem er tjenesten for?

Hjemmeboende voksne over 18 år uten omfattende helse- og omsorgstjenester, som har behov for å gjenvinne og styrke funksjon, og for å opprettholde mestring i hverdagen.