Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/skole.

Barn med funksjonsnedsettelse kan også få hjelp til tilrettelegging i hjem, barnehage og skole. Vi bistår ved søknad om hjelpemidler, samt tilpasning av disse.

Som regel er det lege, helsesøster eller personell ved barnehage eller skole som henviser til oss, men du som foresatt kan også ta direkte kontakt med fysioterapitjenesten i Barne- og familieenheten

Fysioterapi for barn og unge er gratis. Ved behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut, har barn opp til 12 år rett til gratis behandling hvis det foreligger legerekvisisjon. Barn over 12 år får gratis behandling ved spesielle diagnoser.

Vi prioriterer de minste barna og barn med funksjonsnedsettelse.