Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/skole.

Barn med funksjonsnedsettelse kan også få hjelp til tilrettelegging i hjem, barnehage og skole. Vi bistår ved søknad om hjelpemidler, samt tilpasning av disse.

Som regel er det lege, helsesykepleier eller personell ved barnehage eller skole som henviser til oss, men du som foresatt kan henvende deg til Barne- og familieenheten for å få direkte kontakt med fysioterapeuttjenesten. 

Fysioterapi for barn og unge er gratis. Ved behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut, har barn opp til 16 år rett til gratis behandling hvis det foreligger legerekvisisjon. Unge mellom 16 - 18 år må betale egenandel til de eventuelt har nådd grensen for frikort.

Vi prioriterer de minste barna og barn med funksjonsnedsettelse.