Er du bekymret for ditt barns motoriske utvikling? Har barnet ditt utfordringer med aktivitet og deltakelse i hverdagslivet?

Fysioterapeutene undersøker og vurderer barn og unges motorikk og funksjonsnivå og arbeider også med forebyggende tiltak. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/skole.

Barn med funksjonsnedsettelse kan også få hjelp til tilrettelegging i hjem, barnehage og skole. Vi bistår ved søknad om hjelpemidler, samt tilpasning av disse.

Henvisning og kontakt

Som regel er det lege, helsesykepleier eller personell ved barnehage eller skole som henviser til oss, men du kan også selv søke om tjenester fra fysio- og ergoterapitjenesten for ditt barn.

For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, må du fylle ut et henvendelsesskjema, som skrives ut og sendes til oss på følgende adresse:

Asker kommune, Barne- og familieenheten
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Postboks 353
1372 Asker

Du når oss på telefon 66 90 95 00 daglig mellom klokken 08.00 og 15.20.

Fysioterapi for barn og unge er gratis

Ved behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut, har barn opp til 16 år rett til gratis behandling hvis det foreligger legerekvisisjon. Unge mellom 16 - 18 år må betale egenandel til de eventuelt har nådd grensen for frikort.