Fysioterapeuter jobber med forebygging, rehabilitering og behandling. Tjenesten kan omfatte vurdering, utredning og veiledning, samt trening individuelt og i grupper.

Målet for tjenesten er å ivareta den enkelte brukers behov for fysioterapi før, etter og istedenfor sykehusinnleggelse. Les mer om tjenestetilbudet.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal avtale jobber på institutt og/eller i pasientens hjem (ambulerende fysioterapeut). Pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Det er mulighet for både individuell behandling og gruppetrening. Timebestilling gjøres direkte ved det enkelte institutt. Informasjon om betaling hos fysioterapeut finner du på nettsidene til Helse Norge.

Oversikt over fysioterapeuter med kommunal avtale.

Det finnes også institutter som ikke har avtale med kommunen. Om du velger behandling ved et slikt institutt må du dekke utgiftene til behandling selv.

Transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling, kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen. Mer informasjon finner du på nettsidene til Pasientreiser.

Kommunale fysioterapeuter

Kommunale fysioterapeuter bistår voksne over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Målet er å ivareta den enkelte brukers behov for fysioterapi før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse. Fysioterapeutene har lang tradisjon i å jobbe med funksjonsfremmende og fallforebyggende tiltak gjennom vurderingsbesøk, informasjon, tilrettelegging og tilpasset trening.

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalske instituttene. Tjenestetilbudet omfatter normalt inntil 6-8 behandlinger/konsultasjoner. Ved eventuelt videre behov skal det normalt ivaretas av privatpraktiserende fysioterapeuter i hjemmet eller på institutt.

Fysioterapeuten kan bistå med formidling av tekniske hjelpemidler.
Fysioterapeutene tilbyr også behandling i grupper, og de er involvert i flere prosjekter.

Kontaktinformasjon

Telefon: 911 66 618 (hverdager kl 08.30 - 11.30 og kl 12.30 - 14.00)
E-post: postmottak.fysioterapi.voksne@asker.kommune.no
Besøksadresse: Idunns vei 1, 1386 Asker

Gruppetilbud

Fysioterapitjenesten arrangerer ulike gruppetilbud.