Oversikt over fysikalske institutter og ambulerende fysioterapeuter

Sone nord (tidligere Asker kommune)

Navn på fysikalsk institutt

Kontaktopplysninger

Asker Fysioterapi, Psykomotorisk senter

Psykomotorisk fysioterapi
Adresse: Kirkeveien 226, 1383 Asker
Telefon: 66 90 55 05
Nettside

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Asker Helsesenter

Generell fysioterapi
Øvre Måsan 10 D. 1385 Asker
Telefon: 66 78 28 10
Nettside

Tilgjengelig for rullestolbrukere.

Asker- og Bærumklinikken

Generell fysioterapi
Erteløkka 1, 1384 Asker
Telefon:484 02 984
Nettside

Tilgjengelig for rullestolbrukere.

Informasjon om grupper.

Fusdal Fysioterapi

Generell fysioterapi
Fusdal Terrasse 3, 1387 Asker
Telefon: 66 90 00 93
E-post:

Kontaktperson: Liv Bente Vehus

Tilgjengelig for rullestolbrukere.

FysioAktiv AS

Generell fysioterapi
Bankveien 1, 1383 Asker
Telefon: 66 76 65 40
Nettside: fysioaktiv.no

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Informasjon om grupper.

Føyka Fysioterapi

Generell fysioterapi
Askerveien 57, 1384 Asker
Telefon: 66 78 04 11
Mobil: 917 44 874
Nettside: foykafysio.no

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Informasjon om grupper.

Heggedal Fysikalske AS

Telefon: 900 28 262
E-post:
Adresse: Trevaren 12, 1389 Heggedal

Tilgjengelig for rullestolbrukere.

Heggedal Helselag Fysioterapi

Generell fysioterapi
Heggedalsbakken 21, 1389 Heggedal
Telefon: 66 79 76 52
Kontaktperson: Olveig Løstegaard
E-post:

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Nesbru Fysio- og manuellterapi AS

Generell fysioterapi
Gartnerveien 1, 1394 Nesbru
Telefon: 66 85 31 20
Fax: 66 85 31 01
Nettside: nesbrufysio.no

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Informasjon om grupper.

Psykomotorisk Fysioterapi Nesbru

Psykomotorisk fysioterapi
Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad
Telefon: 66 90 32 11/ 66 98 89 33
E-post:

Tilgjengelig for rullestolbruker.

Sentrum Fysikalske

Generell fysioterapi
Adresse: Kirkeveien 230, 1383 Asker
Telefon: 66 79 08 24
E-post:

Vollen Fysikalske

Generell fysioterapi
Skjæret 47, 1390 Vollen
Telefon: 66 79 66 71
Nettside: vollen-fysikalske.no

Tilgjengelig for rullestolbrukere.

Anne Huseby Gjerlaug

 

Generell fysioterapi
Kvernbakken 49
3427 Gullhaug
Telefon 906 32 143
E-post:

Kun hjemmebehandling.

Cheryl Sandberg

Generell fysioterapi
Hønsveien 107 A, 1384 Asker
Telefon: 66 78 90 85 / 971 62 022

Kun hjemmebehandling.

Karine Nes

Generell fysioterapi
Nesbru Fysio- og Manuellterapi
Gartnerveien 1
1394 Nesbru
Telefon: 66 85 31 20

Laila Stenvik Kroge

Barnefysioterapi
Gml. Drammensvei 269F
1383 Asker
Telefon: 911 70 868

Kun hjemmebehandling.

Malin O. Abrahamsen

Generell fysioterapi
Myrabakken 25, 1386 Asker
Telefon: 908 81 721

Kun hjemmebehandling.

Sam Blankson

Generell fysioterapi
Føyka fysioterapi, Askerveien 57, 1384 Asker
Telefon: 66 78 04 11 / 917 44 874

Susan W. Hagen

Generell fysioterapi
Hønskogen 10, 1384 Asker
Telefon: 920 50 185
E-post:

Kun hjemmebehandling.

Sone midt (tidligere Røyken kommune)

Navn på fysioterapeut Kontaktopplysninger

Akimi Slemmestad

 • Erik Walcott (vikar for Gjermund Kveno)
 • Steffen Gangeskar

Fysikalsk institutt og treningssenter
Adresse: Skolebakken 10, 3470 Slemmestad
Telefon: 31 29 02 70

Nettside: akimi.no

Bjerkås fysikalske institutt

 • Sølvi Kirkerud

Adresse: Eternitveien 2, plan 2. 3470 Slemmestad
Telefon: 31 28 03 88

Bryggen Fysioterapi

 • Bjørn Lollo Zannas Petterson
 • Einar Lie

Adresse: Bryggen, 3470 Slemmestad
Telefon: 932 43 884

Godshuset Fysioterapi

 • Yvonne Krokeide

Fysioterapi og Medisinsk treningsterapi
Adresse: Spikkestadveien 99A, 3440 Røyken
Telefon: 481 35 670

Nettside: godshuset-fysioterapi.no

Fysiofix

 • Jan Kristian Frydenlund

Allmenn fysioterapi
Adresse: Hurumveien 3, 3440 Røyken
Telefon: 996 40 424

Røen institutt for fysioterapi

 • Øistein Røen
 • Øivind Berg
 • Ragnhild Mercoll

Manuell terapi og Medisinsk treningsterapi
Adresse: Spikkestadveien 128, 3430 Røyken
Telefon: 31 29 05 50

Røyken fysio- og manuellterapi

 • Nikolai Handle Jensen (vikar)
 • Stine Høiby

Allmen fysioterapi og manuell terapi
Adresse: Spikkestadveien 95, 3440 Røyken
Telefon: 969 11 654/31 28 49 01

www.roykenfysioterapi.no 

Røyken psykomotorisk fysioterapi

 • Einar Lie

Adresse: Hurumveien 49, 3474 Åros

Slemmestad Fysikalske Institutt

 • Hilde Skaatun
 • Lene Sundkvist
 • Øyvind Harding

Allmenn fysioterapi
Adresse: Bryggeveien 86, 3470 Slemmestad
Telefon: 31 28 11 08

Vestbygda Fysikalske Institutt

 • Martin Elvestad

Medisinsk treningsterapi
Adresse: Spikkestadveien 124, 3430 Spikkestad
Telefon: 31 28 47 34

Åros Fysioterapi og akupunktur

 • Christine Sørensen
 • Laila Kroge

Adresse: Hurumveien 49, 3474 Åros
Telefon: 31 28 55 04

Sone sør (tidligere Hurum kommune)

Navn på institutt Kontaktopplysninger

Aktiv Fysio- og Manuellterapi Sætre

 • Nora Flakne

Telefon: 32 79 58 00

Sætre Trim og Fysioterapi

 • Ina Solberg
 • Maria Luisa Nodeland

Telefon: 32 79 02 80

Tofte Fysikalske

 • Ingunn Fridorf
 • Karsten M. Sørensen
 • Sarah Martin


Telefon: 32 79 30 64

Hva koster fysioterapi

Hvis du får behandling ved et fysikalsk institutt med kommunalt driftstilskudd, vil du få dekket deler av utgiftene du har. Dersom du velger et institutt som ikke har avtale med kommunen, må du dekke hele kostnaden selv.

Les mer om Utgifter og egenandel til fysioterapi på helsenorge.no

Behov for transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling, kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Pasientreiser