Ambulerende fysioterapeuter gir deg behandling i eget hjem, og er et tilbud til deg som av ulike grunner ikke kan benytte fysioterapi på institutt.

Oversikt ambulerende fysioterapeuter

Anne Huseby Gjerlaug: 906 32 143 eller anne.huseby@yahoo.no

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi
 • Onkologi

Karine Nes: 66 85 31 20 

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi

Laila Stenvik Kroge: 911 70 868

Tilbud: 

 • Fysioterapi for barn 

Linn Kveine: 988 94 349:

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi
 • Fysioterapi for eldre
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Lungefysioterapi 
 • Nevrologisk fysioterapi

Malin O. Abrahamsen: 908 81 721

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Bassenggrupper

Sam Blankson: 917 44 874

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi 

Susan W. Hagen: 920 50 185 eller hagasus@yahoo.no

Tilbud: 

 • Generell fysioterapi
 • Fysioterapi for barn 
 • Lungefysioterapi 
 • Lymfødembehandling