Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ambulerende fysioterapeuter gir deg behandling i eget hjem, og er et tilbud til deg som av ulike grunner ikke kan benytte fysioterapi på institutt.

Oversikt ambulerende fysioterapeuter

  • Anne Huseby Gjerlaug: 906 32 143 eller anne.huseby@yahoo.no
  • Cheryl Sandberg: 971 62 022 
  • Karine Nes: 66 85 31 20 
  • Laila Stenvik Kroge: 911 70 868
  • Malin O. Abrahamsen: 908 81 721
  • Sam Blankson: 917 44 874
  • Susan W. Hagen: 920 50 185 eller hagasus@yahoo.no