Bevegelsegruppe

Tilbudet er for deg som har sammensatte plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, stressreaksjoner, kronisk sykdom eller utbrenthet. Bevegelsesgruppen er også for deg som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer på en god måte.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ha utbytte av timene.

 • Sted: Nordre Bondi Gård, Fredtunveien 25 i Asker
 • Tid: Oppstart januar 2019 og kurset vil gå over 8 tirsdager fra kl. 9.30-10.30
 • Målgruppe: Deg mellom 18-67 år som er yrkesaktiv/sykemeldt/delvis sykemeldt eller behov for å forebygge sykemelding.
 • Påmelding: Ring eller send e-post til Monica Slinning. Telefon: 948 15 926, e-post: monica.slinning@asker.kommune.no

Slaggruppe

For deg som har hatt hjerneslag. Du må kunne gå med eller uten hjelpemidler. Ta med håndkle og pute for bruk ved øvelser liggende på gulvet. Legehenvisning må medbringes.

 • Sted: Heggedal seniorsenter, Heggedalsbakken 6.
 • Tid: Torsdager kl. 12.30 -14.30. I tillegg til trening ledet av fysioterapeut er det lagt inn tid til samtale og sosialt samvær.
 • Pris: 60 kroner per gang.

Bassengkurs

Bassengtrening er for deg som har nytte av trening og bevegelse i varmt vann. Treningen ledes av en fysioterapeut.

Gruppetreningen vil inneholde blant annet lett kondisjonstrening og styrke- og balansetrening. For å delta må du må være selvstendig i garderobe og i bassenget.

Det er tre semestre per år og nye søkere vil bli prioritert først. Det er 8-10 gruppetreninger per semester. Du vil få tilbud om å delta i ett semester av gangen.

 • Sted: Dagrehabiliteringen på Bondi, Idunns vei 3, underetasjen (ved Idunns vei 47)
 • Tid: Det er 2-3 ulike gruppetilbud per dag, mandag – onsdag. Mandag og onsdag ledes gruppene av privatpraktiserende fysioterapeuter. Tirsdag ledes gruppene av kommunale fysioterapeuter.
 • Pris: 50 kroner per gang, for de kommunale gruppene. Dette er en fastpris for bassengleie, som ikke refunderes ved sykdom, reise eller lignende med mindre fraværet er godkjent på forhånd.

For mer informasjon og påmelding kontakt:
Fysioterapi vakttelefonen: 911 67 144 (mandag, onsdag og fredag, kl. 9-12)

Styrke- og balansekurs

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring, og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Opptil 30 % av personer over 65 år som bor hjemme faller hvert år og en enda større andel faller etter 75 år. Skader etter fallulykker har store økonomiske konsekvenser for samfunnet, og ikke minst store konsekvenser for den enkelte.

Styrke- og balansekurs er et tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på 10–12 personer ledet av fysioterapeut. Deltagerne bør ikke ha behov for ganghjelpemidler innendørs.

 • Sted: Holmen seniorsenter
 • Tid: Tirsdager 10.00 - 11.00 og en gruppe fra 11.00-12.00
 • Pris: 500 kroner (12 ganger)

Påmelding og mer informasjon

For mer informasjon og påmelding kontakt vakttelefon fysioterapi for voksne vakttelefon fysioterapi for voksne på telefon 911 67 144 (mandag, onsdag og fredag) kl. 09.00 til 12.00, eller send en e-post til fysioterapi.voksne@asker.kommune.no.