Slaggruppe

For deg som har hatt hjerneslag. Du må kunne gå med eller uten hjelpemidler. Ta med håndkle og pute for bruk ved øvelser liggende på gulvet. Legehenvisning må medbringes.

  • Sted: Heggedal seniorsenter, Heggedalsbakken 6.
  • Tid: Torsdager kl. 12.30 -14.30. I tillegg til trening ledet av fysioterapeut er det lagt inn tid til samtale og sosialt samvær.
  • Pris: 60 kroner per gang.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Heggedal seniorsenter på telefon 66 79 12 22 eller fysioterapeut Hanne Brekke på telefon 66 90 85 72.

Bassenggruppe

Bassenggruppene veiledes av en fysioterapeut. Gruppetreningen vil inneholde blant annet lett kondisjonstrening og styrke- og balansetrening. Deltagerne må være selvstendig i garderobe og i bassenget.

Det er tre semester per år og brukere får tilbud om deltagelse i et semester av gangen. Det er ofte venteliste og nye søkere vil bli prioritert. Legehenvisning med anbefaling om bassengtrening må medbringes.

  • Sted: Dagrehabiliteringen på Bondi, Idunns vei 3, underetasjen. (Ved Idunns vei 47)
  • Tid: 2–3 grupper per dag, mandag – torsdag
  • Pris: 50 kroner per gang. Dette er en fastpris som ikke refunderes ved sykdom, reise eller lignende med mindre fraværet er godkjent på forhånd.

For mer informasjon og påmelding kontakt fysioterapeut Ellen Castellan på telefon 66 76 87 55 eller 911 54 336.

Styrke- og balansekurs

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring, og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Opptil 30 % av personer over 65 år som bor hjemme faller hvert år og en enda større andel faller etter 75 år. Skader etter fallulykker har store økonomiske konsekvenser for samfunnet, og ikke minst store konsekvenser for den enkelte.

Styrke- og balansekurs er et tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet. Treningen foregår i grupper på 10–12 personer ledet av fysioterapeut. Deltagerne bør ikke ha behov for ganghjelpemidler innendørs.

  • Sted: Holmen seniorsenter
  • Tid: Tirsdager 10.00 - 11.00 og en gruppe fra 11.00-12.00
  • Pris: 500 kroner (12 ganger)

For mer informasjon og påmelding, kontakt fysioterapeut Marlin Solbakken på telefon 66 76 85 66 eller 469 58 073