Målet for tjenesten er å ivareta den enkelte brukers behov for fysioterapi før, etter og istedenfor sykehusinnleggelse.

Tjenestetilbudet er rettet til brukere som bor hjemme eller i institusjon og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene i Asker kommune.

Tilbudets innhold og omfang, det vil si antall konsultasjoner/behandlinger og hyppighet, er basert på en faglig vurdering foretatt av den enkelte fysioterapeut. Dette omfatter normalt inntil 6-8 behandlinger/konsultasjoner. I samarbeid med deg, iverksettes det tiltak tilpasset dine behov
 
Dersom det etter en faglig vurdering foreligger behov for fysioterapi utover dette, skal det normalt ivaretas av en privatpraktiserende fysioterapeut i hjemmet eller på institutt.

Vi forventer av deg som bruker:

  • At du er delaktig i å sette opp mål for tiltak.
  • At du følger opp avtalte tiltak.
  • At du gir beskjed senest dagen i forveien dersom du må avlyse avtalen.

Kontaktinformasjon

Gruppetilbud