Vil du gjøre en ekstra innsats for å gjenvinne og opprettholde god helse?

Hverdagen vår består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når disse blir utfordrende for deg tilbyr Asker kommune tilrettelagt trening, kalt hverdagsrehabilitering. Dette er et tilbud for deg som ønsker å mestre daglige gjøremål og sosiale aktiviteter som er viktige for deg.

Slik foregår treningen

  • I samarbeid med en ergoterapeut og en fysioterapeut kartlegger vi mulighetene og utfordringene dine, og lager en plan for hvordan du kan nå målene du setter deg.
  • Du følger denne planen sammen med en hjemmetrener (helsefagarbeider) i inntil fem uker, på dagtid mandag til fredag.
  • Du øver på hverdagsaktiviteter i kjente omgivelser, og trener hjemme hos deg selv eller i nærmiljøet ditt.
  • Sammen utarbeider dere også treningsøvelser som du gjør på egenhånd.

Beskrivelse av tjenesten

  • Hverdagsrehabilitering er et tilbud til innbyggere fra18 år, og det er uavhengig av om du har andre tjenester eller ikke.
  • Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig tjeneste som består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, sosionom og hjemmetrener (helsefagarbeider).
  • Ved behov gir vi deg råd og veiledning som kan bidra til å opprettholde din fysiske, psykiske og sosiale helse.

Ta kontakt med Tildelingstjenesten på Brukertorget dersom du lurer på om hverdagsrehabilitering kan være noe for deg.

Åses møte med hverdagsrehabiliteringen

Åse nådde målene hun satte seg, og nå klarer hun det dagligdagse i huset alene. Dette er hva vi i Asker kommune kaller hverdagsrehabilitering. 

Mestringskultur i hjemmesykepleien