Har du langvarige helseplager som smerter i kroppen, søvnproblemer eller opplevelser av stress, uro eller tristhet?

Langvarige helseplager kan gjøre oss mer sårbare. Det er heller ikke alltid en enkel forklaring på hvorfor vi får plager. Daglige utfordringer, valgene vi tar og motgang vi møter i livet kan sette seg i kroppen og gi ulike symptomer og utslag.

Bilde av en skog

Målet med kurset i livsstyrketrening

Kurs i livsstyrketrening hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

Tid og sted

Nytt kurs vil gå fra mandag 2. september over ti mandager fra kl. 10.00 -14.00.

Stedet er Nordre Bondi gård i Fredtunveien 25.

Kursledere

 • Monica Slinning, spesialfysioterapeut og livsstyrketrener
 • Ingrid Berge Storruste, fysioterapeut og frisklivsveileder

Hvem passer kurset for?

Kurset er for deg som har sammensatte plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, stressreaksjoner, kronisk sykdom eller utbrenthet, og for alle som vil lære mer om hvordan vi kan håndtere stress og hverdagens utfordringer på en god måte.

Vi jobber i grupper og med temaer

På kurset jobber alle deltakerne sammen i en gruppe. Forskning på denne typen kurs viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre.

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Hver samling har et hovedtema. Dette er høstens temaer: 

 • Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg?
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg – om å sette egne grenser 
 • «Sterke og svake sider»
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Ressurser, muligheter og valg
 • Avslutning

Dette sier tidligere kursdeltakere

«Det er så godt å vite at jeg ikke er alene om plagene mine.»

«Jeg visste ikke at den dårlige samvittigheten min tok så stor plass.»

«Jeg ser at jeg fremdeles har mange ressurser og at jeg ikke lengre er en person med bare smerter.»

Meld deg på

Ring eller send e-post til Monica Slinning