Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Rehabilitering i hjemmet

Kort fortalt

Rehabilitering i hjemmet er en tjeneste til deg over 18 år som trenger spesialisert oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsfall.

Du blir fulgt opp av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier, i en tidsavgrenset periode.

Målet med rehabilitering hjemme er at du skal oppnå best mulig funksjon, være selvstendig, kunne delta sosialt og i samfunnet ellers.

Rehabilitering er et samarbeid

I samarbeid med deg lager vi en rehabiliteringsplan som tar utgangspunkt i dine behov, mål og ønsker. Det kan også være aktuelt å samarbeide med for eksempel logoped, fastlege og hjemmesykepleie for å gi nødvendig bistand i din situasjon.

Hvem kan få rehabilitering

  • Du må være over 18 år og oppholde deg i kommunen.
  • Du må ha behov for fagspesifikk og tverrfaglig rehabilitering.
  • Du må være i stand til å følge opp et tilpasset behandlingsopplegg.
  • Du må være motivert for å trene deg opp.
  • Du må være med å sette egne mål og delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få rehabilitering

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss: 

Kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller