Personer som er rammet av skade eller sykdom kan få tilbud om rehabilitering. Rehabiliteringen kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør og sykepleier.

Rehabiliteringen kan foregå både i hjemmet eller på institusjon. Målet er at du skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Alle rehabiliteringstjenester søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Rehabiliteringsteamet tilbyr rehabilitering i hjemmet eller med utgangspunkt i nærmiljøet eller arbeidsplassen.

Personer som ikke kan motta rehabilitering i hjemmet kan tilbys dagrehabilitering på Bondi eller rehabilitering i institusjonBråset bo- og omsorgssenter.