Personer som er rammet av skade eller sykdom kan få tilbud om rehabilitering. Tjenesten kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør og sykepleier. Målet er at du skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Alle rehabiliteringstjenester søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Rehabiliteringsteamet tilbyr rehabilitering i hjemmet eller med utgangspunkt i nærmiljøet eller arbeidsplassen.

Personer som ikke kan motta rehabilitering i hjemmet kan tilbys dagrehabilitering på Bondi eller rehabilitering i institusjonBråset bo- og omsorgssenter.