Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet bli fylt av sorg. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides.  På denne nettsiden finner du tilbud og informasjon til deg som etterlatt.

Mange etterlatte vil nok kunne føle seg både ensomme og hjelpeløse etter et dødsfall, og det vil kunne virke fjernt å skulle tenke på de formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg. For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen bearbeides.

Når en av våre nærmeste dør

Sorg og sorgreaksjoner

Noen å snakke med


I kommunen:

 I regi av andre:

Gruppetilbud, kurs og seminarer