Koordinator for barn som er pårørende

Barn som har foreldre eller søsken med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, rusutfordringer, eller som blir skadet eller dør, kan oppleve at livet blir endret og vanskelig.

Bilde av jente og mann i samtale

En koordinator skal sikre at barnet og familien får tilbud om helhetlige og koordinerte tjenester ut fra sine ønsker og behov.

En koordinator for barn som er pårørende kan tilby:

  • Støtte- og veiledningssamtaler til barnet, foreldrene og familien
  • Informasjon og kunnskap om det å være barn som pårørende
  • Å være en familiekontakt / familiekoordinator
  • Råd og veiledning til barnehage og skole
  • Hjelp til å komme i kontakt med andre instanser

Du kan ta direkte kontakt med koordinator for barn som pårørende på telefon 47 48 43 99, eller med barne- og familietjenesten på telefon 66 76 85 50.