De ulike virksomhetene i Asker kommune har over flere år hatt stor oppmerksomhet mot pårørende. Nå har vi vunnet pris for det systematiske og helhetlige arbeidet.

– Vi er svært glade for og stolte av at vi er kåret til Årets pårørendekommune 2018. Det er en inspirerende anerkjennelse av det viktige arbeidet vi har startet for å skape et helhetlig og godt tilbud til alle menneskene i Asker som er pårørende, sier direktør for helse og omsorg i Asker kommune, Aud Hansen.

Bilde fra prisutdeling
Fra venstre: Juryleder Unn Birkeland, Pårørendesenteret, helseminister Bent Høie, og fra Asker kommune; avdelingsleder ved Brukertorget Margrethe S. Iversen, pårørendekoordinator Vibeke Rochmann, psykolog ved Mestringshuset Anne Therese Svendsen og erfaringskonsulent pårørende Hilde Steff-Pedersen.
FOTO: Gunder Christophersen, BarnsBeste

Helseministeren overrakte prisen

Prisen ble delt ut på Pårørendekonferansen i Sandnes 18. oktober av helse- og omsorgsminister Bent Høie. Juryen har bestått av representanter fra Pårørendesenteret i Stavanger, Barns Beste (Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende), Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), PIO (Pårørendesenteret i Oslo), Pårørendealliansen og NKS Veiledningssenter for pårørende, Nord-Norge.

Godt samarbeid med pårørende

Asker kommune får prisen for systematisk og helhetlig arbeid. Arbeidet er forankret både i kommunens handlingsprogram, og i den overordnede strategien for helse- og omsorgstjenester.

– De ulike brukerrådene våre fortjener også honnør for å ha bidratt til å løfte fram pårørende som tema. Vi har også vært opptatt av å få til et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, og har etablert gode samarbeidsformer, sier Vibeke Rochmann, prosjektleder for styrket pårørendestøtte i Asker kommune.

Rochmann tok i mot prisen på vegne av Asker kommune, sammen med Margrethe Iversen, avdelingsleder ved Brukertorget, Hilde Steff-Pedersen, erfaringskonsulent for pårørende og Anne Therese Svendsen, psykolog ved Mestringshuset.

Juryens begrunnelse

Både pårørende selv, fagfolk og politikere hadde nominert Asker til prisen. Juryen ga følgende begrunnelse for sitt valg av vinner:

«Asker kommune får prisen for å ha gjort arbeidet med pårørende systematisk og helhetlig. Samtidig er pårørendearbeidet godt forankret i helse- og omsorgssektoren. Kommunen jobber med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen og de inkluderer både voksne og barn som pårørende, uavhengig av diagnose.

Asker har egen pårørendekoordinator som leder arbeidet med implementering og koordinering. Kommunen er opptatt av at endringene må skje «på gulvet» for at, som det sies i et av nominasjonsforslagene, ansatte ikke famler når de skal orientere seg om pårørendetilbud og rettigheter. Asker kommune kan også vise til et utbredt samarbeid med ulike pårørendeorganisasjoner. Juryen er også meget imponert over den pårørendeinformasjonen som finnes på kommunens nettsider.»

Les mer om Askers støtte til pårørende.