Et pasientforløp beskriver hvordan utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres – både på sykehus og i din hjemkommune. Målet er å sikre likeverdige og godt organiserte tjenester av god kvalitet for deg, dine pårørende og helsepersonellet som blir involvert.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Folk lever sine liv på små og store steder, men skal ha likeverdige tilbud.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens
utfordringer, blant annet når det gjelder variasjon i ventetider, utredning og
behandling.
Brukere og pårørende gir tilbakemelding om mangelfull innflytelse i
behandlingen, og at det er behov for mer sammenhengende og koordinerte
tjenester. Økt brukermedvirkning, brukertilfredshet og pårørendeinvolvering
er et sentralt mål for pakkeforløp for psykisk helse og rus. For å få til det
må vi spørre hva som er viktig for pasienten og aktivt involvere den enkelte i
sin egen behandling. God informasjon og forutsigbarhet skal sikres
gjennom hele forløpet.

Pasientforløp

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Ulike sykdommer og skader har ulik utredning, behandling og oppfølging. Dette kan beskrives i såkalte pasientforløp, som gir oversikt over hva som skjer før, under og etter behandling. Målgruppen for pasientforløpene er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Forløpskoordinator

For å bidra til bedre koordinering etableres det forløpskoordinator i
spesialisthelsetjenesten.

I kommunen skal det oppnevnes en forløpskoordinator for deg i forbindelse med innføring av pakkeforløp. 

Har du vonde følelser og tanker som er veldig plagsomme og som ikke forsvinner, kan det hende du trenger hjelp for å bli bedre. Da er det godt å vite at du kan få hjelp - av en hel heiagjeng. Les mer om dette på Helsenorge.no

Pakkeforløpet starter i kommunen / hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid. Se videre informasjon på Helsedirektoratet

Kontakt Barne- og familieenheten for mer informasjon om pakkeforløp i Asker kommune. 

 

Pakkeforløpet starter i kommune / hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid. Se Helsedirektoratet for mer informasjon.

Forløpskoordinator

I forbindelse med innføring av pakkeforløp skal vi oppnevne en forløpskoordinator for deg.

Hvis du allerede har oppnevt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler på Brukertorget:
Morten Jansson
Telefon: 901 50 842 kl. 10-14 
E-post: morten.jansson@asker.kommune.no

Fleksible ambulante tjenester (FAT):
Sone nord telefon: 971 97 120
Sone sør telefon: 954 10 534

Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Du kan lese mer om dette her.