Et pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres – både på sykehus og i kommunen. Målet er å sikre likeverdige og godt organiserte tjenester av god kvalitet for deg, dine pårørende og helsepersonellet som blir involvert.

Brukermedvirkning, brukertilfredshet og pårørendeinvolvering
er et sentralt mål for pakke- og pasientforløp. For å få til det
må vi spørre hva som er viktig for deg og aktivt involvere deg og dine pårørende i din behandling. God informasjon og forutsigbarhet skal sikres
gjennom hele forløpet.

Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Forløpskoordinator

For at du skal få et sammenhengende tilbud fra både spesialisthelsetjenesten og kommuen, er det opprettet forløpskoordinatorer i tjenestene.

Forløpskoordinatoren skal sikre at du får den hjelpen du trenger og har rett på, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Hvis du allerede har oppnevt en koordinator eller kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

For mer informasjon om pasient- og pakkeforløp se menyen under:

Har du vonde følelser og tanker som er veldig plagsomme og som ikke forsvinner, kan det hende du trenger hjelp for å bli bedre. Da er det godt å vite at du kan få hjelp - av en hel heiagjeng. 

For å komme i kontakt med forløpskoordinator i Asker kommune for barn og unge, ta kontakt med mottaket i Barne- og familieenheten.

 

Pakkeforløpet starter i kommune / hos fastlege eller annen henviser, men registreres og måles først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Ved samtidige tjenester skal kommunens kontaktperson være oppgitt i henvisningen. Forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å ta kontakt om videre samarbeid. Se Helsedirektoratet for mer informasjon.

Forløpskoordinator

I forbindelse med innføring av pakkeforløp skal vi oppnevne en forløpskoordinator for deg.

Hvis du allerede har oppnevt en koordinator eller en kontaktperson som kjenner deg godt, er denne personen din forløpskoordinator.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler på Brukertorget:
Morten Jansson
Telefon: 901 50 842 kl. 10-14 
E-post: morten.jansson@asker.kommune.no

Fleksible ambulante tjenester (FAT):
Sone nord telefon: 971 97 120
Sone sør telefon: 954 10 534

Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Du kan lese mer om dette her.