Mange pasienter får behandling og oppfølging både på sykehus og i kommunen de bor i. Vestre Viken helseforetak og Asker kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være så god som mulig.

Ulike sykdommer og skader har ulik utredning, behandling og oppfølging. Dette kan beskrives i såkalte pasientforløp, som gir oversikt over hva som skjer før, under og etter behandling. Målgruppen for pasientforløpene er pasienter, pårørende og helsepersonell.

Vi har i samarbeid med Vestre Viken og brukerrepresentanter beskrevet noen
viktige pasientforløp.

Vestre Vikens nettsider finner du beskrivelse av pasientforløpene i sin helhet.