Aktiv fritid tilbyr aktivitet til eldre i institusjon

Vi i Aktiv fritid kartlegger, tilrettelegger og gjennomfører fysisk aktivitet i samarbeid med personalet på institusjonene.

Aktivitet er viktig for økt trivsel og velvære, sosial kontakt og fellesskap samt opplevelse av mestring.

Kontakt oss

Lurer du på noe kan du kontakte oss på telefon 400 13 490 / 66 90 92 29

eller på e-post pluss@asker.kommune.no

Treningstider:

Gullhella sykehjem

Mandag: Øst og Midten kl. 12:00 – 13:00
Fredag: Vest og Sør kl. 12:00 – 13:00

Asker bo- og omsorgssenter

Mandag: Rød og Grønn kl. 10:30 – 11:00 
Fredag: Blå kl. 10:30 – 11:00

Oppsjø

Tirsdag: Oppsjø A kl. 10:30 – 11:00, Oppsjø B kl. 11.15 – 11.45

Torstadtunet

Onsdag: 1. etasje kl. 10:30 – 11:00, 2. etasje kl. 11.00 – 11.30

Søndre Borgen

Torsdag: Avdeling 2 kl. 10:30 – 11:00, Avdeling 1 kl. 11:00 – 11:30