Trenger du noen å snakke med om psykiske problemer?

Ta gjerne kontakt med oss på veiledningstelefonen 919 10 500 hvis du sliter med psykiske problemer - eller har utfordringer med rus. Pårørende og andre som har behov for råd og veiledning er også velkommen til å ta kontakt.

Er det akutt krise: ta kontakt med fastlege eller legevakt.
Legevakten i Asker og Bærum
Bråset legevakt

Psykisk helse og rus

Innganger

Feltsykepleie

Hjelp og råd ved helseproblemer. Utdeling av brukerutstyr, røykefolie. Sårbehandling. Vaksinering.

Fritid med bistand

Få veiledning og inspirasjon til å delta i selvvalgt aktivitet - vi gir støtte på veien til å komme i gang med en aktivitet du liker.