Døgnåpen veiledningstelefon

Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning.

Telefon: 919 10 500

Psykisk helse og rus

Innganger

Oppfølgingstjenesten

Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer.

Feltsykepleie

Hjelp og råd ved helseproblemer. Utdeling av brukerutstyr, røykefolie. Sårbehandling. Vaksinering.