Har du behov for akutt hjelp?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Døgnåpen veiledningstelefon: 919 10 500.

Psykisk helse og rus

Innganger