Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Døgnåpen veiledningstelefon

Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykiske problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning.

Telefon: 919 10 500

Korona: Endringer i tilbudet innen psykisk helse og rustjenester

Psykisk helse- og rustjenester har gjort enkelte tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte.

Les mer om endringene her.

Psykisk helse og rus

Innganger

Oppfølgingstjenesten

Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer.

Feltsykepleie

Hjelp og råd ved helseproblemer. Utdeling av brukerutstyr, røykefolie. Sårbehandling. Vaksinering.