Aktivitetshuset

Hvem kan få tjenesten

Aktivitetshuset gir tjenester til innbyggere over 18 år med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer.

Hvilken hjelp kan du få

Det gis individuell tilpasset oppfølging/psykisk helsehjelp med fokus på mestring. Tjenesten utvikles i samarbeid med deg som bruker.

Aktivitetshuset er også en møteplass med forskjellige aktiviteter, kurs og gruppetilbud, veilednings- og mestringssamtaler. Aktivitetshuset har kafe med muligheter til å spise lunsj og møtes i et sosialt fellesskap.

Det gis også bistand til å etablere og opprettholde et sosialt nettverk som kan bidra til bedring.

Hvordan kan du få hjelp

Du kan ta direkte kontakt med Aktivitetshuset, eller søke via Brukertorget. Det kreves ikke henvisning fra lege.

Kontakt

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: kl 09.00–15.15
Tirsdag: kl 09.00–20.00

Telefon

66 90 93 80/416 70 833

Besøksadresse

Idunns vei 3, Inngang A
1386 Asker