Aktivitetshuset

Aktivitetshuset gir tilbud til deg over 18 år som har psykiske vansker. Aktivitetshuset har gruppetilbud, individuelle tilbud og kurs. Tilbudet omfatter blant annet samtalegrupper, trimgrupper, svømmegruppe, kreativt verksted, malegruppe, musikk, filmkvelder med mer. Det arrangeres også andre kurs ved behov, som for eksempel kurs i digitale fortellinger, økonomi, førstehjelp med mer.

Vi har en kafé/møteplass hvor du kan etablere sosialt nettverk.

Tjenestene må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Grindestua

Grindestua er en rusfri møteplass for personer med rusbakgrunn. Tilbudet utformes av de som bruker huset. Grindestua samarbeider med brukerorganisasjoner. For mer informasjon:
Telefon: 941 69 279
Besøksadresse: Alfheim 9 (Asker sentrum)

Kontakt

Åpningstider

Mandag, torsdag og fredag: kl 09.00–15.15
Tirsdag: kl 09.00–20.00
Onsdag: kl 09.00–19.00
Søndag (annen hver): kl 16.30-19.30

Telefon

66 90 93 80/416 70 833

Besøksadresse

Idunns vei 3, Inngang A
1386 Asker