Bekymret for rusmiddelbruket til en som står deg nær?

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon i inntil 3 måneder, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2.

Hvem kan melde inn bekymring?

Pårørende kan melde inn bekymring som gjelder personer som har omfattende og vedvarende rusmiddelproblemer. Denne retten er begrunnet i Lov om helse- og omsorgstjenester §10-1.

Hvordan melder jeg inn en bekymring?

Du kan sende en skriftlig bekymring til psykisk helse- og rustjenesten eller ringe oppfølgingstjenesten.

Skriftlig melding

Asker kommune, Psykisk helse- og rustjenesten, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Oppfølgingstjenesten

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bekymring?

Når du har meldt inn en bekymring har vi plikt til å utrede saken, vurdere alvorlighetsgraden og om det eventuelt er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om tvang (tilbakehold i inntil 3 måneder).

I utredningen pleier kommunen vanligvis å kontakte personen bekymringen gjelder, i tillegg til å innhente informasjon fra relevante parter. Dette må personen samtykke til.

Målet vårt er å få til et samarbeid med den som ruser seg om frivillig hjelp, men i noen situasjoner kan det likevel være nødvendig med bruk av tvangstiltak. 

Som pårørende har du krav på en skriftlig tilbakemelding når saken er ferdig utredet.

Bekymring om rus under graviditet

Dette kan du gjøre hvis du er bekymret for at en du kjenner misbruker rusmidler i svangerskapet.

Kontaktinformasjon

Sone nord (tidligere Asker kommune)
Telefon: 971 97 120. Besøksadresse: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Sone sør (tidligere Røyken og Hurum kommuner)
Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, 3475 Hurum.