Hvem kan få tjenesten

Personer med omfattende, skadelig og vedvarende rusmiddelproblemer og gravide med rusutfordringer.

Hvilken hjelp kan du få

Vi vil alltid tilstrebe å få til et samarbeid om å motta hjelp frivillig. I noen situasjoner vil det likevel være nødvendig med bruk av tvangstiltak. Fleksible ambulante tjenester har delegert myndighet til å vurdere og beslutte tvangstiltak.

Vi kan bistå med å ta imot bekymringsmelding vedrørende personer med omfattende og vedvarende rusmiddelproblemer og gravide med rusutfordringer

Hvordan kan du få hjelp

Pårørende og samarbeidsinstanser kan melde fra om bekymring skriftlig eller på tjenestens vakttelefoner.

Kontaktinformasjon

Åpningstid:
Hverdager mellom 07.45 og 15.20
Besøksadresse: Erteløkka 3, 1384 Asker

Kontakttelefon:

  • Sone nord, telefon: 971 97 120
  • Sone sør, telefon: 954 10 534, telefonen er betjent 09.00 – 15.00

Last ned egensøknad her