Sliter du med langvarige psykiske lidelser eller rusutfordringer? Asker kommune tilbyr tilrettelagte botilbud for voksne personer med store omsorgsbehov.

Boligene er for deg som er voksen, med langvarige psykiske lidelser, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Vi yter individuelt tilpasset oppfølging av deg som beboer, og satser på flere ulike tiltak for å gi deg muligheter til å oppleve bedring i hverdagen.

Målet er å gi deg støttende omgivelser og å sørge for at du beholder eller utvikler dine individuelle ferdigheter og ressurser.

Torstadveien boliger

Mellomleder: Christin Nevjen
Telefon: 66 85 33 50
E-post: christin.nevjen@asker.kommune.no

Kirkeveien boliger

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 66 90 99 79/70
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no 

Fusdalbråten botiltak

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 66 76 84 10/11, 992 89 419
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no

Andre botrenings- og botilbud:

Semsveien ressurs- og mestringsenhet

Mellomleder: Tove Karlsen
Telefon: 66 90 56 18
E-post: tove.karlsen@asker.kommune.no

Strandveien boliger

Et kommunalt botilbud i samarbeid med Vestre Viken HF.

Slottsberget boliger

Mellomleder: Grete Saursaunet
Telefon: 950 76 966 
E-post: grete.saursaunet@asker.kommune.no