Sliter du med langvarige psykiske lidelser eller rusutfordringer? Asker kommune tilbyr tilrettelagte botilbud for voksne personer med store omsorgsbehov.

Boligene er for deg som er voksen, med langvarige psykiske lidelser, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Vi yter individuelt tilpasset oppfølging av deg som beboer, og satser på flere ulike tiltak for å gi deg muligheter til å oppleve bedring i hverdagen.

Målet er å gi deg støttende omgivelser og å sørge for at du beholder eller utvikler dine individuelle ferdigheter og ressurser.

Boliger

Torstadveien boliger

Mellomleder: Christin Nevjen
Telefon: 66 85 33 50
E-post: christin.nevjen@asker.kommune.no

Kirkeveien boliger

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 66 90 99 79/70
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no 

Fredtunveien 11 boliger

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 992 89 419
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no
Fagkoordinator: Line Nesje
Telefon: 902 19 547
E-post: line.nesje@asker.kommune.no

Fusdalbråten botiltak

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 66 76 84 10/11, 992 89 419
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no

Andre botrenings- og botilbud

Semsveien ressurs- og mestringsenhet

Mellomleder: Tove Karlsen
Telefon: 66 90 56 18
E-post: tove.karlsen@asker.kommune.no

Skustadgata ressurs- og ettervernsenter

Mellomleder: Marielle Andersen
Telefon: 906 69 796
E-post: marielle.andersen@asker.kommune.no

Slottsberget boliger

Mellomleder: Grete Saursaunet
Telefon: 950 76 966 
E-post: grete.saursaunet@asker.kommune.no

Nedre Sem gård boliger

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 481 59 249
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no