Sliter du med psykisk helse og/eller rusutfordringer? Asker kommune tilbyr tilrettelagte boliger for voksne personer med store omsorgsbehov.

Boligene er for deg som er voksen, med langvarige psykiske lidelser, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Vi yter individuelt tilpasset oppfølging av deg som beboer, og satser på flere ulike tiltak for å gi deg muligheter til å oppleve bedring i hverdagen.

Målet er å gi deg støttende omgivelser og å sørge for at du beholder eller utvikler dine individuelle ferdigheter og ressurser.

Boliger

Torstadveien boliger

Mellomleder: Christin Nevjen Sørvig
Telefon:  66 85 33 50
E-post: christin.nevjen.sorvig@asker.kommune.no

Kirkeveien boliger

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 66 90 99 79/70
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no 

Fredtunveien 11 boliger

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 902 32 469 / 908 28 751
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no

Fusdalbråten botiltak

Mellomleder: Morten Aastad
Telefon: 66 76 84 12/13 
E-post: morten.aastad@asker.kommune.no

Andre botrenings- og botilbud

Semsveien ressurs- og mestringsenhet

Mellomleder: Tove Karlsen
Telefon: 66 90 56 18
E-post: tove.karlsen@asker.kommune.no

Skustadgata ressurs- og ettervernsenter

Mellomleder: Hanne Hovdal
Telefon: 950 56 592
E-post: hanne.hovdal@asker.kommune.no

Nedre Sem gård boliger

Mellomleder: Tove Karlsen
Telefon: 66 90 56 18
E-post: tove.karlsen@asker.kommune.no

Du kan søke via Tjenestestildelingen på Brukertorget