Semsveien ressurs- og mestringsenhet er et døgnbemannet tiltak for unge voksne over 18 år med ulike former for utfordrende atferd/sammensatte vansker og har plass til 4 brukere. Tiltaket er frivillig og en del av tilbudet til voksne med psykiske vansker. Vedtak om plass vil inkludere både tjenester og bolig i aktuell periode.

Kontakt

Telefon

66 90 56 18

Besøksadresse

Semsveien 149
1384 Asker