Semsveien ressurs- og mestringsenhet er et døgnbemannet tiltak for unge voksne over 18 år med ulike former for utfordrende atferd/sammensatte vansker og har plass til 4 brukere. Tiltaket er frivillig og tidsavgrenset (ca 2-5 år), og en del av tilbudet til voksne med psykiske vansker. Vedtak om plass gir deg tilgang til både tjenester og bolig i aktuell periode.

Vi gir et tjenestetilbud tilpasset deg etter omfattende kartlegging i forkant av innflytting, men også underveis i oppholdet. Målet er at du blir mest mulig selvhjulpen ved daglig, systematisk trening av ulike praktiske og sosiale ferdigheter.

Du kan søke via Tjenestetildelingen på Brukertorget.

Kontakt

Telefon

66 90 56 18

Besøksadresse

Semsveien 149
1384 Asker