Feltsykepleien er et lavterskeltilbud til rusavhengige

Kort fortalt

Feltsykepleie er et lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige over 18 år som oppholder seg i Asker.

Feltsykepleie involverer hovedsaklig skadereduksjon, somatisk helsehjelp og forebygging av overdoser.

Tjenesten er gratis og timebestilling er ikke nødvendig.

Hvem passer tjenesten for

Tjenesten er beregnet for personer med rusutfordringer med behov for  helsehjelp. Feltsykepleien har taushetsplikt.

Hva innebærer tjenesten

 • Hjelp og råd ved helseproblemer.
 • Utdeling av brukerutstyr, røykefolie.
 • Sårbehandling.
 • Vaksinering (Hepatitt A, B og influensa).
 • Hjelp til å oppsøke lege eller andre i hjelpeapparatet.
 • Hjelp til å sette i gang Hepatitt C-behandling.
 • Hjelp til akutt tannbehandling.
 • Samtaler etter overdoser.
 • Utdeling av Nalokson nesespray til brukere og pårørende.
 • Opplæring i hjerte-lunge-redning.
 • Feltsykepleien er tilknyttet lege.

Hvordan kontakter jeg Feltsykepleien

Ta kontakt med Feltsykepleien på telefon mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.30:

 • Tone, telefon 915 25 070
 • Maria, telefon 404 33 528
 • Tor Øystein, telefon 481 87 412

Vi har lokaler på Erteløkka 3 og på Varmestua (vis a vis politistasjonen, på andre siden av elva).