Hvem kan få tjenesten

Fleksible ambulante tjenester gir tilpasset oppfølging og behandling til personer over 18 år som har psykisk helse- og/eller rusutfordringer av moderat til alvorlig grad.  Det er en forutsetning at dine rus- og /eller psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt.


Hvilken hjelp kan du få

Etter at du har tatt kontakt, vil du bli invitert til en avklaringssamtale om hva som er viktig for deg, og hva vi skal samarbeide om for at du kan mestre hverdagen. Vi starter gjerne behandlingen og oppfølgingen  med samarbeid om hvordan du kan nå dine mål. 
Vi vektlegger hjelp og terapiformer som skal fremme og styrke selvstendighet, samt sette den enkelte i stand til å ta kontroll over eget liv.
Vi har ansatt flere erfaringskonsulenter med egenerfaring av rus- og / eller psykisk helseutfordringer som kan bidra med likemannssamtaler og aktiviteter med fokus på motivasjon, mestring og håp.

Hva du som bruker kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, tillitt og verdighet
 • Du får tilstrekkelig informasjon, råd og veiledning
 • Vi har taushetsplikt, men samarbeider med andre instanser og personer i ditt nettverk i den grad du samtykker til det
 • Faste kontaktpersoner
 • Plan for oppfølgning blir utarbeidet i samarbeid med deg

Hva forventer vi av deg som bruker

 • Du har et ønske om hjelp og mottar tjenesten frivillig
 • Du bidrar til godt samarbeid og åpen dialog
 • Du samarbeider om utarbeidelse av plan for oppfølgning og følger denne
 • Du overholder avtaler og gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte

Bekymring

Pårørende og samarbeidsinstanser kan melde fra om bekymring skriftlig eller på tjenestens vakttelefoner

Kontaktinformasjon 

Åpningstid: Hverdager mellom 07.45 og 15.20
Besøksadresse: Erteløkka 3, 1384 Asker

Kontakttelefon:

 • Sone nord, telefon: 971 97 120
 • Sone sør, telefon:  954 10 534, telefonen er betjent 09.00 – 15.00

Last ned egensøknad her