Fritid med bistand - få støtte til å komme i gang med en aktivitet du liker

Kort fortalt

Er du over 13 år og har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusmidler?

Da kan du søke hjelp og støtte hos oss for å finne ut av hva du kan delta på av ulike fritids- og kulturaktiviteter.

En veiledning til selvvalgt aktivitet

«Fritid med bistand» er veiledningsmetoden vi bruker for at du skal finne frem til en selvvalgt aktivitet som du etter hvert kan drive med på egen hånd.

Veiledningstilbudet gjelder i inntil ett år fra du får godkjent søknaden din.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få tjenesten

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen 

Har du spørsmål?

  • Anna Nyquist på telefon 489 47 259 eller e-post: 
  • Mariann Børsum Haugen på telefon 902 59 227 eller e-post:
  • Toril Haug på telefon 934 71 160 eller e-post: