Introkurs i regi av Mestringshuset

Kurset går over 4 dager, tirsdager fra kl. 9.00-11.00, med følgende temaer og forelesningsnotater:

Kursdatoer høsten 2019

Kurs i mestring av angst

Oppstart mandag 7. oktober 2019  kl 13.00-15.00.

Kurset er et tilbud til deg som har angstplager og som ønsker å lære ulike mestringsstrategier for bedre å kunne håndtere angsten i hverdagen.
Kurset er basert på undervisning og erfaringsutveksling. For å få best mulig utbytte av kurset må du være innstilt på å gjennomføre eksponeringstrening underveis. Undervisningen foregår i grupper på inntil 12 deltagere. Kurset holdes en gang i uken og går over 5 ganger á 2 timer med ett oppfølgingsmøte.

Kurs i Livsstyrketrening

  • Kurs 1: oppstart torsdag 10. oktober, klokken 12.00-15.00 med syv samlinger.

Kurset er et tilbud til deg som har psykosomatiske plager eller har angst og/eller depresjon i perioder. Livsstyrketrening er et kurs hvor du har mulighet til en reise inn i deg selv. Du får anledning til å øve deg på å stoppe opp og øke bevisstheten på egne behov, grenser og ressurser.

Stressmestringskurs

Oppstart tirsdag 10. september 2019, klokken 13.00-15.00 med tre samlinger.
Oppstart tirsdag 5. november 2019, klokken 13.00 - 15.00 med tre samlinger.

Kurset vil gjøre deg bevisst hva stress er for deg og hvordan det påvirker deg både fysisk og psykisk. Målet er å tenke annerledes om stress, og derfor kunne håndtere det på en mer hensiktsmessig måte.

Medavhengighet

Tirsdag 8. oktober 2019, klokken 13.00 - 15.00

Mange som står i belastede pårørendesituasjoner over tid, blir påvirket i den grad at det går ut over dem selv fysisk og psykisk. I tillegg blir hele familiesystemet påvirket i et negativt mønster. Kurset tar sikte på bevisstgjøring rundt mekanismer på medavhengighet, endre tankesett for å finne styrke til å begynne å gjøre nødvendige forandringer. Kurset er primært for pårørende til personer med psykisk helse- og rusproblematikk.

Foreldrekurs: Å sette navn på elefanten - hvordan snakke med barna sine om angst og depresjon

Onsdag 4. september kl. 13.00 - 15.00

I dag vet vi at ingen går gjennom livet uten å kjenne på perioder med for mye bekymring og tristhet av mange ulike årsaker, og at barn er sårbare for endringer hos de voksne. For barn er man som forelder den viktigste personen i deres liv og som foreldre vil man barna sine det beste.
I dette kurset er målet å styrke deg som forelder til konkret å snakke med barnet ditt om egen angst/ bekymring og depresjon/tristhet samt generelle råd om barns behov i strevsomme perioder for foreldre.

Foreldrekurs: Litt sint og frustrert i tidsklemma

Tirsdag 3. september 2019, klokken 13.00 – 15.00

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv. Velmente forsøk på å gjøre sitt beste for barn og familie ender av og til opp med sinne og frustrasjon.

Dette kurset setter fokus på å bli bevisst hvordan vi tenker på og forstår barnet, og hvordan dette påvirker hvilke følelser vi får og opplevelsen av handlingsvalg.
Dette kurset tar sikte på å bidra til å bevisstgjøre foreldre på at det mulig å ta et valg om hvordan fortolke og håndtere situasjoner med barnet sitt samt gode råd om hvordan kommunisere med barnet sitt.

Påmelding

Har du helseutfordringer og ønsker å endre levevaner? Da kan du få hjelp av Frisklivssentralen hos Aktiv fritid.