Oversikt over introkurs i regi av Mestringshuset

 • 16. oktober: Negative tanker og depresjon
 • 23. oktober: Bekymring og angst
 • 30. oktober: Søvn
 • 6. november: Grenser og selvhevdelse
 • 13. november: Negative tanker og depresjon
 • 20. november: Bekymring og angst
 • 27. november: Søvn
 • 4. desember: Grenser og selvhevdelse

Ta kontakt med Mestringshuset for mer informasjon om de ulike kursene.

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurset er et tilbud til deg som har behov for bedre å mestre belastninger som gir stressreaksjoner i form av fysiske, kognitive eller emosjonelle plager. Undervisningen foregår i grupper på 8 – 14 deltagere. Kurset går over 8 ganger à 2 ½ time og har 2 oppfølgingsmøter. 

Kurset er gratis. Kursmateriell koster kr 500,-

Kurs i mestring av angst

Kurset er et tilbud til deg som har angstplager og som ønsker å lære ulike mestringsstrategier for bedre å kunne håndtere angsten i hverdagen.

Kurset er basert på undervisning og erfaringsutveksling. For å få best mulig utbytte av kurset må du være innstilt på å gjennomføre eksponeringstrening underveis. Undervisningen foregår i grupper på 8 - 12 deltagere. Kurset holdes en gang i uken og går over 8 ganger á 2,5 timer.

Kurs i Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et kurs i læring og mestring for personer med kronisk sammensatte plager. Kurset er rettet mot personer som sliter med sammensatte problemer i hverdagen slik at det går utover livskvaliteten.

Målet med kurset er:

 • Økt tilstedeværelse i eget liv
 • Ta selvstendige valg basert på dine ønsker og behov
 • Økt opplevelse av mestring
 • Bli bedre kjent med dine ressurser og hvordan du bruker disse i hverdagen
 • Forebygge angst og depresjon

Kurset starter opp 20. september 2018 og gjennomføres med fem samlinger på ca 2,5 timer av en erfaren kursholder. Deretter vil det være en oppfølgingssamling etter ca.1/2 år. Det vil bli avholdt inntakssamtale eller informasjonsmøte  i forkant av kurset.

Felles informasjon for alle kursene

 • Alle kursene holdes på Mestringshuset på Erteløkka 3.
 •  
 • Ta kontakt på telefon 476 88 239 for mer informasjon. Telefonen betjenes tirsdager fra kl. 12.30- 14.00, onsdager og torsdag 10-11.30. Legg igjen navn og nummer på svarer utenom åpningstid så tar vi kontakt.
 • Man kan også ta kontakt via mestringshuset@asker.kommune.no