Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00-15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-11.30 

Du kan også ta kontakt på e post (ikke skriv sensitiv info):

Få hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon og gryende rusmisbruk

Kort fortalt

Tilbud til deg som er over 18 år, og har milde til moderate psykiske helseutfordringer, som for eksempel lettere form for angst, nedstemthet og søvnproblemer. eller har gryende rusproblemer.

Tilbudet er også for pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette. og persomer som er etterlatt etter selvmord og overdose.

Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis.

Råd og veiledning

Trenger du råd og veiledning om psykiske problemer eller rusproblemer, er du også velkommen til å ringe veilledningstelefonen 919 10 500.

Kurs og samlinger

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbud om å gå på Introkurs. Introkurset består av fire samlinger, som går tirsdager fra klokken 09.00-11.00. Temaene på kurset er depresjon, angst, søvn og grensesetting.

Etter introkurset ønsker vi at du tar i bruk mestringsstrategiene du har lært. Dersom det ikke er nok, kan du kontakte oss på nytt. Vi vil sammen finne ut om det vil være behov for å motta ytterligere hjelp, eksempelvis i form av:

 • veiledet selvhjelp
 • grupper/kurs
 • kortvarige, individuelle samtaler

Kurs i 2022

Kursene avholdes fysisk i lokalene våre i Asker sentrum og på Slemmestad. Det er plassbegrensning for å holde en meters avstand.
Send påmelding til e-post: .

Ikke møt opp dersom du er syk, selv med lette luftveissymptomer. Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer.

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Introkursene gir en innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, og grensesetting og selvhevdelse samt gode og dårlige vaner.

På kurset får du både informasjon om temaene, og praktiske verktøy du kan bruke for å skape endring i hverdagen din. Målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Vi har hatt stor suksess med disse kursene, og mange har fortalt at det har vært nyttig for å få det bedre.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Klokkeslett for alle kurs er klokken 9.00 - 11.00.

Januar

 • 18. januar: Depresjon og nedstemthet
 • 25. januar: Angst og bekymring

Februar

 • 1. februar: Søvnvansker
 • 8. februar: Grensesetting og selvivaretagelse
 • 15. februar: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 22. februar: Depresjon og nedstemthet

Mars

 • 1. mars: Angst og bekymring
 • 8. mars: Søvnvansker
 • 15. mars: Grensesetting og selvivaretagelse
 • 22. mars: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 29. mars: Depresjon og nedstemthet

April

 • 5. april: Angst og bekymring
 • 26. april: Søvnvansker

Mai

 • 3.mai: Grensesetting og selvivaretagelse
 • 10. mai: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 24. mai: Depresjon og nedstemthet

Juni

 • 7. juni Angst og bekymring
 • 14. juni: Søvnvansker
Introduksjonskurs i Slemmestad

Kurset passer for dem som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for dem som ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

På introkurset starter vi med nyttig allmennkunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi verktøy slik at kursdeltagere bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer. Dette er et kurs og ikke gruppebehandling. Spørsmål og innspill er velkomne, men kursholderen vil ikke spørre hver enkelt deltager om å dele noe om sin situasjon.

Datoer for introkurs:

 • Onsdag 12. januar: Psykisk helse
  Verktøy for å endre tankemønster, følelser og adferd.
 • Onsdag 19. januar: Nedstemthet og andre depresjonsplager
  Kjennetegn, forekomst og årsaker - verktøy for å håndtere og mestre plagene.
 • Onsdag 26. januar: Angst
  Kjennetegn, forekomst og årsaker - verktøy for å håndtere og mestre angst. Redusere overdreven bekymring og grubling.
 • Onsdag 2. februar: Søvn
  Fakta og myter, søvnhygiene og behandling av søvnvansker. Veien videre etter kurs.

Tid: Onsdager klokken 9.00-11.00. Om du ikke har anledning alle dagene, så kan du ta igjen den / de dagene du gikk glipp av.

Kurssted: Slemmestad innbyggertorg.

Introduksjonskurs på Tofte

På kurset får du både informasjon og praktiske verktøy som du kan bruke for å skape endring i din hverdag.

Kursene bygger på kognitiv terapi, og målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Tidspunkt:

Onsdager:  2. , 9. ,16. , 23. og 30. mars - klokken 10.00 - 12.00 alle dager.

Send en e-post med navn, telefonnummer og ønsket kurs til - sett "Introkurs i Tofte" i meldingsfeltet.

Angstmestringskurs: Hva kjennetegner angst og hvordan kan du håndtere angsten?

Kurset passer for alle som har mild til moderate angstplager. Dette er ikke noe behandling, men et kurs i psykoedukasjon (faglig informasjon) angående angstproblematikk.

Kursene foregår på følgende mandager klokken 13.00 - 15.00: Oppstart 7. feb og deretter hver uke i fem uker (14., 21., 28. februar og 7. mars).

Påmelding

Bruk e-post for å melde deg på: (ikke skriv inn sensitive opplysninger).

Kurset finner sted på Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Foreldrekurs: Litt sint og frustrert i tidsklemma

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv. Velmente forsøk på å gjøre sitt beste for barn og familie ender av og til opp med sinne og frustrasjon.

Dette kurset setter fokus på å bli bevisst hvordan vi som foreldre tenker om og forstår barnet, og hvordan dette påvirker hvilke følelser vi får og opplevelsen av handlingsvalg.

Kurset tar videre sikte på å bidra til å bevisstgjøre foreldre på at det mulig å ta et valg om hvordan fortolke og håndtere situasjoner med barnet sitt samt gode råd om hvordan kommunisere med barnet sitt.

Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid og sted:

Torsdag 17. februar klokken 09.00 -11:30

Torsdag 12. mai klokken 09.00 -11:30

Velkommen til Erteløkka 3 i Asker sentrum!

Foreldrekurs: Alle foreldre går gjennom strevsomme perioder

Å snakke med barna sine om egne følelser, tanker og strevsomme perioder.

I dag vet vi at ingen går gjennom livet uten å kjenne på perioder med for mye bekymring og tristhet av mange ulike årsaker, og at barn er sårbare for endringer hos de voksne. For barn er man som forelder den viktigste personen i deres liv og som foreldre vil man barna sine det beste. Hvordan kan man snakke med barna sine om egne følelser og hva trenger barn i perioder som er strevsomme for foreldre?

I dette kurset er målet å styrke deg som forelder til konkret å snakke med barnet ditt om egne tanker og følelser samt generelle råd om barns behov i strevsomme perioder for foreldre. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid og sted:

 • Torsdag 3. mars klokken 09 - 11.00
 • Torsdag 12. mai 09.00 -11.00

Velkommen til Erteløkka 3 i Asker sentrum!

Stressmestringskurs

Kurset vil gjøre deg bevisst hva stress er for deg og hvordan det påvirker deg både fysisk og psykisk. Målet er å tenke annerledes om stress, og derfor kunne håndtere det på en mer hensiktsmessig måte.

Datoer: Tirsdager 22. februar, 1. og 8. mars, alle dager klokken 12.30 – 14.30.

Velkommen til Erteløkka 3 i Asker sentrum!

Hva kan jeg gjøre selv

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg: