Vakttelefon

Vakttelefonen for lavterskeltilbud - 476 88 239 - er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00-15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-11.30 

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv info):

Få hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon og gryende rusmisbruk

Kort fortalt

Tilbud til deg som er over 18 år, og har milde til moderate psykiske helseutfordringer, som for eksempel lettere form for angst, nedstemthet og søvnproblemer, eller har gryende rusproblemer.

Tilbudet er også for pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette. og persomer som er etterlatt etter selvmord og overdose.

Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis.

Råd og veiledning

Trenger du råd og veiledning om psykiske problemer eller rusproblemer, er du også velkommen til å ringe veiledningstelefonen 919 10 500.

Kurs og samlinger

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbud om å gå på Introkurs. Introkurset består av fire samlinger, som går tirsdager fra klokken 09.00-11.00. Temaene på kurset er depresjon, angst, søvn og grensesetting.

Etter introkurset ønsker vi at du tar i bruk mestringsstrategiene du har lært. Dersom det ikke er nok, kan du kontakte oss på nytt. Vi vil sammen finne ut om det vil være behov for å motta ytterligere hjelp, eksempelvis i form av:

 • veiledet selvhjelp
 • grupper/kurs
 • kortvarige, individuelle samtaler

Kurs i 2022

De fleste kurs før sommerferien er nå avsluttet, men vi setter opp nye kurs høsten.

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Introkursene gir en innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, og grensesetting og selvhevdelse samt gode og dårlige vaner.

På kurset får du både informasjon om temaene, og praktiske verktøy du kan bruke for å skape endring i hverdagen din. Målet er å forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Vi har hatt stor suksess med disse kursene, og mange har fortalt at det har vært nyttig for å få det bedre.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Klokkeslett for alle kurs er klokken 9.00 - 11.00.

April

 • 19. april: Søvnvansker
 • 26. april: Grensesetting og selv-ivaretagelse

Mai

 • 3.mai: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 10. mai: Depresjon og nedstemthet
 • 24. mai: Angst og bekymring
 • 31. mai: Søvnvansker

Juni

 • 7. juni: Grensesetting og selv-ivaretagelse
 • 14. juni: Gode og dårlige vaner –endring?
Introduksjonskurs i Slemmestad

Kurset passer for dem som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for dem som ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

På introkurset starter vi med nyttig allmennkunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi verktøy slik at kursdeltagere bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Kurset går over fire samlinger som alle varer i to timer. Dette er et kurs og ikke gruppebehandling. Spørsmål og innspill er velkomne, men kursholderen vil ikke spørre hver enkelt deltager om å dele noe om sin situasjon.

Datoer for introkurs:

 • 24. aug: Kursdag 1: Psykisk helse Verktøy for å endre tankemønster, følelser og adferd.
 • 31. aug: Kursdag 2: Nedstemthet og andre depresjonsplager Kjennetegn, forekomst og årsaker - verktøy for å håndtere og mestre plagene. Hverdagsglede – forebygge plager.
 • 7. sept: Kursdag 3: Angst og Bekymring Kjennetegn, forekomst og årsaker - verktøy for å håndtere og mestre angst. Redusere overdreven bekymring og grubling.
 • 14. sept: Kursdag 4 Søvn Fakta og myter, søvnhygiene og behandling av søvnvansker. Veien videre etter kurs.

Tid: Onsdager klokken 9.00-11.00. Om du ikke har anledning alle dagene, så kan du ta igjen den / de dagene du gikk glipp av.

Kurssted: Boligveien 24 i Slemmestad (underetasjen).

Send påmelding til e-post: .

Ikke møt opp dersom du er syk, selv med lette luftveissymptomer. Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer.

Hva kan jeg gjøre selv

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg: