Kontakt oss for lavterskeltilbud på 476 88 239.
Telefonen er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00-15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-11.30 

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv informasjon):

Få hjelp til å håndtere mildere form for angst, depresjon og gryende rusmisbruk

Kort fortalt

Tilbud til deg som er over 18 år, og har milde til moderate psykiske helseutfordringer, som for eksempel lettere form for angst, nedstemthet og søvnproblemer, eller har gryende rusproblemer.

Tilbudet er også for pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette. og personer som er etterlatt etter selvmord og overdose.

Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis.

Råd og veiledning

Trenger du råd og veiledning om psykiske problemer eller rusproblemer, er du også velkommen til å ringe veiledningstelefonen 919 10 500.

Kurs og samlinger

Når du tar kontakt med oss vil du få tilbud om å gå på Introkurs. Introkurset består av fire samlinger, som går tirsdager fra klokken 09.00-11.00. Temaene på kurset er depresjon, angst, søvn og grensesetting.

Etter introkurset ønsker vi at du tar i bruk mestringsstrategiene du har lært. Dersom det ikke er nok, kan du kontakte oss på nytt. Vi vil sammen finne ut om det vil være behov for å motta ytterligere hjelp, eksempelvis i form av:

 • veiledet selvhjelp
 • grupper/kurs
 • kortvarige, individuelle samtaler

Kurstyper og datoer 

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Klokkeslett for alle kurs er klokken 9.00 - 11.00.

Januar

 • 10. januar: Bekymring og angst
 • 17. januar:: Nedstemthet og depresjon
 • 24. januar:  Søvn
 • 31. januar:: Grenser og selvhevdelse

Februar

 • 7. februar: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 14. februar: Bekymring og angst
 • 21. februar: Nedstemthet og depresjon
 • 28. februar: Søvn

Mars

 • 7. mars: Grenser og selvhevdelse
 • 14. mars: Gode og dårlige vaner –endring?
 • 21. mars : Bekymring og angst
 • 28. mars: Nedstemthet og depresjon

April

 • 11. april: Søvn
 • 18. april: Grenser og selvhevdelse
 • 25. april: Gode og dårlige vaner - endring?

Mai

 • 2.mai: Bekymring og angst
 • 9.mai: Nedstemthet og depresjon
 • 16.mai: Søvn
 • 23.mai: Grenser og selvhevdelse
 • 30.mai: Gode og dårlige vaner – endring?

Juni

 • 6. juni: Bekymring og angst
 • 13. juni: Nedstemthet og depresjon
Introduksjonskurs i Slemmestad

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Klokkeslett for alle kurs er 09.00 - 11.00.

Datoer for introkurs våren 2023:

 • 12. april: Nedstemthet og andre depresjonsplager
 • 19. april: Angst og bekymringer
 • 26. april: Søvn og søvnvansker
 • 03. mai: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv

Kurssted: Boligveien 24, Slemmestad.

Introduksjonskurs i Sætre

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Innbyggertorget, rom Hurum øst.
Klokkeslett for alle kurs er klokken 10.00 – 12.00.

Kursdatoer for våren 2023:

Kursrekke 1:

 • 01. mars: Depresjon og nedstemthet
 • 08. mars: Angst og bekymring
 • 15. mars: Søvnvansker
 • 22.mars: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv
 • 29.mars: Vaner og uvaner – behov for endring?

Kursrekke 2:

 • 10. mai: Depresjon og nedstemthet
 • 24. mai: Angst og bekymring
 • 31. mai: Søvnvansker
 • 07. juni: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv
 • 24. juni: Vaner og uvaner – Behov og endring
Stressmestringskurs

Kurset vil gjøre deg bevisst hva stress er for deg og hvordan det påvirker deg både fysisk og psykisk. Målet er å tenke annerledes om stress, og derfor kunne håndtere det på en mer hensiktsmessig måte. Kurset går over tre ganger. 

Onsdager i mars kl 09.00 - 11.00

 • 8. mars
 • 15. mars
 • 22. mars
 • 29. mars settes det opp en ekstra samling for de som ønsker å repetere og øve mer på stressmestringsteknikker. Her kan også de som tidligere har gått på kurs i stressmestring delta.

Onsdager i april kl 09.00 - 11.00

 • 12. april
 • 19. april
 • 26. april

Den 3. mai settes det opp en ekstra samling for de som ønsker å repetere og øve mer på stressmestringsteknikker. Her kan også de som tidligere har gått på kurs i stressmestring delta.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding gjøres på e-post: 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Kunne du tenke deg å lære teknikker og metoder for å håndtere belastning i hverdagen eller tyngre perioder i livet? Eller har du symptomer på nedstemthet, eller en mild til moderat depresjon? Da kan dette være noe for deg!

På grunn av sykdom må vi flytte litt på Kurs i depresjonsmestring (KID). Alle som er meldt på vil bli kontaktet, men det er fortsatt noen plasser igjen. Se nye datoer nederst.

Hva går kurset ut på?

Deltakerne undervises i å bli oppmerksomme på tankene sine og se sammenhengen mellom tanker og følelser. De lærer å vurdere og å endre negative tanke- og handlingsmønstre.

Tegn/symptomer på nedstemthet og depresjon kan være:

 • fravær av glede
 • tristhet
 • smerter
 • søvnproblemer
 • tilbaketrekking
 • uro
 • følelse av å være verdiløs
 • grubling
 • lite tiltakslyst/initiativ
 • irritabilitet
 • konsentrasjonsvansker
 • kroppslige symptomer

Praktiske opplysninger:

Varighet: Åtte kursdager + én oppfølgingsdag (2,5 timer per gang)
Sted: Boligveien 24, Slemmestad
Kursavgift: 435 kroner (for kursbok)

Påmelding på e-post til

Deltakerne får utdelt en kursbok som brukes aktivt gjennom hele kurset.
Deltakerne vil bli kalt inn til en individuell samtale med kursleder før kursstart.

Kursdatoer og tidspunkt

Tidspunkt for alle kursdatoer er klokken 09.00 - 11.30.

Nye datoer er:

 • 16. februar
 • 02. mars
 • 09. mars
 • 16. mars
 • 23. mars
 • 30. mars
 • 13. april
 • 20. april

Oppfølgings dag 4. mai.

Påmelding innen 19. desember 2022.

Håndtere langvarige smerter og utmattelse

Kurset er for deg som over tid har strevd med belastninger, utmattelse, smerter og stress. Langvarige plager har ofte ulike årsaker og er komplekse. Dette kurset tar sikte på en bevisstgjøring omkring hva å stå i det over tid gjør med oss og livet vi lever, samt arbeid med ulike metoder og verktøy for å håndtere din måte å leve i situasjonen.

Dette er et kurs med maks 10 deltagere. Kurset vil veksle mellom undervisning og praktiske øvelser.

Fokus i kurset vil handle om:

 • Informasjon om hvordan stress og belastninger setter seg i kroppen og hva det gjør med oss
 • Forstå sammenheng hvordan tanker og fokus kan bedre eller forverre plagene
 • Bruk av kognitiv terapi, somatisk fokus, mindfullness og selvmedfølelse/selvivaretakelses verktøy for å håndtere situasjonen
 • Hjemmelekser: Du må påregne å bruke ca. 30 minutter hver dag på øvelsene som gås gjennom på kursdagen.

Tid for alle kurs er fredager klokken 11.00 - 13.00.

 • 14. april
 • 21. april
 • 28. april
 • 5. mai

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Litt sint og frustrert i tidsklemma

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv. Velmente forsøk på å gjøre sitt beste for barn og familie ender av og til opp med sinne og frustrasjon.

Dette kurset setter fokus på å bli bevisst hvordan vi som foreldre tenker om og forstår barnet, og hvordan dette påvirker hvilke følelser vi får og opplevelsen av handlingsvalg. Kurset tar videre sikte på å bidra til å bevisstgjøre foreldre på at det mulig å ta et valg om hvordan tolke og håndtere situasjoner med barnet sitt. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid:

 • fredag 27. januar klokken 09.00 - 11.30.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding på e-post:

Påmelding til .

Hvordan prate med barna sine om eget strev?

I dag vet vi at ingen går gjennom livet uten å kjenne på perioder med for mye bekymring og tristhet av mange ulike årsaker, og at barn er sårbare for endringer hos de voksne. For barn er man som forelder den viktigste personen i deres liv og som foreldre vil man barna sine det beste. Hvordan kan man snakke med barna sine om egne følelser og hva trenger barn i perioder som er strevsomme for foreldre?

I dette kurset er målet å styrke deg som forelder til konkret å snakke med barnet ditt om egne tanker og følelser samt generelle råd om barns behov i strevsomme perioder for foreldre. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Tid:

 • 17. februar klokken 09.00 - 11.30.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding på e-post:

Påmelding til .

Gruppebehandling for deg som opplever å stå fast

Gruppen passer for deg med angst og depresjonssymptomer, belastninger og stress, vansker med psykisk tilpasning til fysisk sykdom eller har begynnende rusproblemer.

Fokus i gruppen er å øke evnen til å håndtere vanskelige tanker og følelser gjennom å akseptere dem og la dem få lov til å være tilstede, og kunne forstå dem i stedet for å kjempe mot dem. Målet er å styrke toleransen for egne tanker og følelser slik at en ikke lar seg styre av dem, men heller kan ha fokus på hva man ønsker av innhold i livet, og gjøre det som er viktig ut fra ens verdier også når vanskelige tanker og følelser dukker opp.

Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Deltakere og samlinger

Gruppen har plass til 6 deltagere, og går over 6 til 8 samlinger hvor hvert gruppemøte varer i 2 timer. Deltagerne har en moralsk taushetsplikt i forhold til andre gruppedeltagere.

Gruppe våren 2023 er satt til følgende datoer kl.09.00-11.00:

 • Mandag 6. mars
 • Mandag 13. mars
 • Mandag 20. mars
 • Mandag 27. mars
 • Tirsdag 11. april
 • Mandag 17. april
 • Mandag 24. april
 • Tirsdag 2. mai

Påmelding til gruppedeltagelse innen 24. februar 2023.
Forvernsamtaler til gruppe er 27. og 28. februar 2023.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding

For påmelding til gruppe, send e-post til eller ring vakttelefonen: 476 88 239.

Pårørendegruppe

I dag vet vi at krise hos én i familien også rammer alle som står nær. Å være pårørende til en som strever med psykisk helse og/eller rus kan være svært krevende. En opplevelse av å stå alene med utfordringen gjør det ofte mer vanskelig. Det å møtes i et felleskap som står i liknende utfordringer - og hvor man opplever forståelse og støtte - kan gi styrke til å stå bedre i hverdagen.

Pårørendegruppen går over seks onsdager. Det blir en undervisningsbolk om et pårørendetema i hver samling. Maksimalt antall deltakere er 15.

Sted: Erteløkka 3 i Asker

Tid: Onsdager, klokken 17.00 – 19.30.

 • 22. februar
 • 1. mars
 • 8. mars
 • 15. mars
 • 22. mars

(To ukers pause pga påske)

 • 12. april

Påmelding: Send en e-post til (ikke legg ved sensitiv informasjon).

Send påmelding til e-post: .

Ikke møt opp dersom du er syk, selv med lette luftveissymptomer. Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer.

Hva kan jeg gjøre selv

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg: