Kontakt oss for lavterskeltilbud på 476 88 239.
Telefonen er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00-15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00-11.30 

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv informasjon): 

Få hjelp til å håndtere begynnende psykiske plager

Sliter du med nedstemthet, bekymring, stress, søvn, eller har du vansker med å sette grenser eller med vaner som ikke er så gode lenger?

Kort fortalt

Lavterskel tilbud for deg over 18 år som bor i Asker kommune og ikke har et annet behandlingstilbud. Vi jobber med folkehelse, forebygging og tidlig innsats ved milde til moderate psykiske plager eller begynnende utfordringer med mindre gode vaner. 

De fleste vil gjennom livet ha perioder med mye bekymring, nedstemthet, stress, dårlig søvn, vansker med å sette grenser for seg selv eller at det kan bli et glass alkohol for mye. Da kan våre tilbud være til hjelp for deg.

Tilbudet er også for deg som er pårørende av ulike årsaker, eller er etterlatt etter selvmord og overdose.

Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis. Ta direkte kontakt med oss.

Ved behov for akutt hjelp ta kontakt med fastlegen din eller legevakten.

Kontakt for lavterskeltilbud

Ring oss på telefon 47 68 82 39. Telefonen er åpen mandag og tirsdag kl. 12.00 - 15.00. Onsdag og torsdag kl. 09.00 - 11.30 

Du kan også ta kontakt på e-post (ikke skriv sensitiv informasjon): .

Når du tar kontakt med oss

Når du tar kontakt med oss, gjør vi alltid en kort kartlegging over telefon. Her snakker vi om hva som er viktig for deg, forteller om tilbud i tjenesten vår og så finner vi sammen ut av god og riktig hjelp.

Vi tilbyr korttidsbehandling i form av veiledet internettassistert selvhjelp, ulike kurs og grupper og kortvarige, endringsfokuserte individuelle samtaler (4-6 samtaler). Se under for utfyllende informasjon om kurs og grupper.

Endring er vanskelig for alle mennesker, og i noen situasjoner og perioder av livet vanskeligere enn andre ganger. Da trenger man tilgang til kunnskap, ideer og støtte til gjennomføring. Men prinsippene for endring er det samme: det handler om å gjøre det som skal til for å leve et godt liv gitt de forutsetninger og omstendigheter en har.

Endring starter alltid i det små, og det er de små forskjellene som til slutt utgjør den store forskjellen. Vi er derfor opptatt av at du tar i bruk mestringsstrategiene mellom samtalene/kurs-gangene - det er her det viktige endringsarbeidet skjer!

Kurstyper og datoer 

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er en nettbasert behandlingsform til hjelp ved ulike psykiske plager og begynnende avhengighetsproblematikk. Det er basert på metoden "veiledet selvhjelp", som har vist seg å ha god effekt på milde til moderate plager.

Effekten av Assistert selvhjelp er best når behandlingen gjennomføres med oppfølging av en fagperson. Dersom dette passer for deg, vil du få oppfølgning av oss på telefon samtidig som du arbeider selvstendig med den nettbaserte behandlingen.

Verktøyene gir mulighet for å komme raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvelser. Du kan jobbe med oppgaver i fred og ro og når det passer best for deg.

Det kreves kun grunnleggende datakunnskaper, og det er mulig å bruke både mobil, nettbrett og PC.

Ta kontakt på telefon 47 68 82 39 eller send oss en mail på .

Introduksjonskurs i Asker sentrum

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Erteløkka 3 i Asker sentrum.

Klokkeslett for alle kurs er klokken 9.00 - 11.00.

Datoer:

 • 8. august: Angst og bekymring
 • 15. august: Depresjon og nedstemthet
 • 22. august: Søvn og søvnvansker
 • 29. august: Gode og dårlige vaner – endring?

 • 5. september: Grenser og selvhevdelse
 • 12. september: Angst og bekymring
 • 19. september: Depresjon og nedstemthet
 • 26. september: Søvn og søvnvansker

 • 3. oktober: Grenser og selvhevdelse
 • 10. oktober: Gode og dårlige vaner – endring?
 • 17. oktober: Angst og bekymring
 • 24. oktober: Depresjon og nedstemthet
 • 31. oktober: Søvn og søvnvansker

 • 7. november: Grenser og selvhevdelse
 • 14. november: Gode og dårlige vaner – endring?
 • 21. november: Angst og bekymring
 • 28. november: Depresjon og nedstemthet

 • 5. desember: Søvn og søvnvansker
 • 12. desember: Grenser og selvhevdelse
 • 19. desember: Gode og dårlige vaner – endring?
Introduksjonskurs i Slemmestad

Det er dessverre ikke planlagt kurs i Slemmestad denne høsten.

Introduksjonskurs i Sætre

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Kursted: Innbyggertorget, rom Hurum øst.
Klokkeslett for alle kurs er klokken 10.00 – 12.00.

Datoer for introkurs høsten 2023:

 • 23. august: Nedstemthet og andre depresjonsplager
 • 30. august: Angst og bekymringer

 • 6. september: Søvn og søvnvansker
 • 13. september: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv
 • 20. september: Vaner og uvaner – behov for endring
 • 27. september: Depresjon og nedstemthet

 • 11. oktober: Angst og bekymring
 • 18. oktober: Søvnvansker

 • 1. november: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv
 • 8. november: Vaner og uvaner – behov for endring?
 • 15. november: Depresjon og nedstemthet
 • 22. november: Angst og bekymring

 • 6. desember: Søvnvansker
 • 13. desember: Selvhevdelse og grensesetting: å ta vare på seg selv
 • 20 desember: Vaner og uvaner – behov for endring?
Stressmestringskurs

Kurset vil gjøre deg bevisst hva stress er for deg og hvordan det påvirker deg både fysisk og psykisk. Målet er å tenke annerledes om stress, og derfor kunne håndtere det på en mer hensiktsmessig måte. Kurset går over tre ganger. 

Høstens kurs:

Onsdager klokken 09.00-11.00 på disse datoene:

 • 11. oktober
 • 25. oktober
 • 1. november

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding gjøres på e-post: .

Angstmestringskurs

Kurset passer for alle som har mild til moderate angstplager. Kurset vil gjøre deg bevisst på hva angst er. Målet vårt er at du skal få den innsikt som hjelper deg til å respondere bedre på angst. 

Kurset går over fem ganger, med maks 10 deltakere.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til en samtale med kursledere før kursstart.

Frist for påmelding er fredag 1. september 2023.

Datoer for kurs høsten 2023

 • 11. september
 • 18. september
 • 25. september
 • 02. oktober
 • 09. oktober

Tidspunkt: kl. 13.00 - 15.00.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding gjøres på e-post: .

Gruppebehandling for deg som opplever å stå fast

Gruppen passer for deg med angst og depresjonssymptomer, belastninger og stress, vansker med psykisk tilpasning til fysisk sykdom eller har begynnende rusproblemer.

Fokus i gruppen er å øke evnen til å håndtere vanskelige tanker og følelser gjennom å akseptere dem, la dem få lov til å være tilstede, og kunne forstå dem i stedet for å kjempe imot dem. Målet er å styrke toleransen for egne tanker og følelser slik at en ikke lar seg styre av dem, men heller har fokus på hva man ønsker av innhold i livet, samt gjøre det som er viktig ut fra ens verdier også når vanskelige tanker og følelser dukker opp.

Gruppe byr på tilhørighet, gjenkjennelse, håp – og erfaring i å få betydning for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier.

Deltakere og samlinger

Gruppen har plass til 6 deltagere, og går over 10 ganger hvor hver gruppesesjon varer i 2 timer. Deltagerne har en moralsk taushetsplikt i forhold til andre gruppedeltagere.

Gruppe høst 2023 er satt til følgende mandager kl.09.00-11.00:

 • Mandag 25. september
 • Mandag 02. oktober
 • Mandag 09. oktober
 • Mandag 16. oktober
 • Mandag 23. oktober
 • Mandag 30. oktober
 • Mandag 06. november
 • Mandag 13. november
 • Mandag 20. november
  Mandag 27. november

Forvernsamtaler til gruppen senest 18. og 19. september 2023.

Kurssted: Erteløkka 3, 1384 Asker.

Påmelding

For påmelding til gruppe, send e-post til  eller ring vakttelefonen: 47 68 82 39.

Pårørendegruppe

I dag vet vi at krise hos én i familien også rammer alle som står nær. Å være pårørende til en som strever med psykisk helse og/eller rus kan være svært krevende. En opplevelse av å stå alene med utfordringen gjør det ofte mer vanskelig. Det å møtes i et felleskap som står i liknende utfordringer - og hvor man opplever forståelse og støtte - kan gi styrke til å stå bedre i hverdagen.

Pårørendegruppen går over seks tirsdager. Det blir en undervisningsbolk om et pårørendetema i hver samling. Maksimalt antall deltakere er 15.

Sted: Erteløkka 3 i Asker

Høstens kurs:

Tirsdager klokken 17.00 - 19. 30 på følgende datoer:

 • 26. september
 • 3. oktober
 • 10. oktober
 • 17. oktober
 • 24. oktober
 • 31. oktober

Påmelding: Send en e-post til . (ikke legg ved sensitiv informasjon).

Send påmelding til e-post: .

Ikke møt opp dersom du er syk, selv med lette luftveissymptomer. Vi følger nasjonale og kommunale retningslinjer.

Tre enkle grep kan bedre din psykiske helse

Mange har hørt om «5 om dagen» og at det er bra for kroppen, men vet du hva som er viktig å gjøre for å trives og ha det bra? På samme måte som vi kan, og bør gjøre noe for å holde oss fysisk sunne, er det også viktig å gjøre noe for å holde seg mentalt sunn.

ABC står for «Act, Belong, Commit» og setter ord på grunnleggende menneskelige behov som vi alle har og som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker.

A: Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Det kan samtidig bli lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon. Du kan være aktiv på mange måter og nivåer - både fysisk, sosialt, mentalt og spirituelt. Det kan være trening eller finne ro og nærvær.

B: Gjør noe sammen

Alle mennesker har behov for å oppleve følelsen av at man hører til og er en del av et felleskap. Dette gir en følelse av å være verdifull. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Å være en del av et felleskap kan gi deg støtte i hverdagen.

C: Gjør noe meningsfullt

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å mestre. Det gir en følelse av effektivitet og en sterkere selvfølelse. Å jobbe for en god sak, eller realisere et mål du har, gir noe å brenne for og å være stolt av. Å engasjere seg er bra.

For mer informasjon om ABC:

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg: